Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Realizacja zabezpieczeń przeciwpowodziowych w Jaśle

Realizacja zabezpieczeń przeciwpowodziowych w Jaśle W Urzędzie Miasta w Jaśle odbyło się kolejne spotkanie dotyczące zabezpieczeń przeciwpowodziowych w Jaśle. Tym razem omówione zostały kluczowe zadania, realizowane w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”.

Zadania te, pozwolą na poprawę zabezpieczenia Miasta Jasła przed katastrofalnymi powodziami takimi jakie miały miejsce w ostatnich latach.

W spotkaniu, które zorganizował burmistrz Jasła Andrzej Czernecki, uczestniczyli: Elwira Musiałowicz– Czech – doradca Wojewody Podkarpackiego, Stanisław Stachura – dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, Marek Hareńczyk – pełnomocnik dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Andrzej Polakiewicz – kierownik Inspektoratu PZMiUW w Jaśle oraz pracownicy urzędu miejskiego.

W ramach „Programu…” w trakcie realizacji jest już:
• budowa odcinka obwałowania rzeki Ropy na osiedlu Jasło – Rafineria (360 mb) – termin zakończenia to XI 2013 r.,
• wykonanie projektu lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki na osiedlu Jasło – „Niegłowice” przez Niegłowice aż do Dębowca (ponad 4 km) – termin wykonania dokumentacji to listopad 2013 r. + decyzja środowiskowa,
• opracowanie analizy programu inwestycyjnego w zlewni rzeki Wisłoki – termin opracowania do 2015 r.
Planowane kolejne zadania do realizacji w ramach „Programu…” na lata 2013 – 2014:
• w trakcie ogłaszany jest przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy obwałowania rzeki Wisłoki na wysokości Lotos Jasło oraz dwóch odcinków w rejonie ul. Polnej,
• opracowanie projektu budowy kanału ulgi na moście przy ul. Mickiewicza – od 2014 r.
• opracowanie dokumentacji modernizacji obwałowania na rzece Wisłoce pomiędzy mostem przy ul. Szopena, a mostem przy ul. Mickiewicza,
• budowa obwałowania rzeki Wisłoki od 2014 r. (od Lotos Jasło – na osiedlu Jasło – „Niegłowice” przez Niegłowice aż do Dębowca oraz 2 odcinków w rejonie ul. Polnej (po wykonaniu dokumentacji) – termin realizacji około 1 do 2 lat.

Poza zadaniami, które już są w trakcie realizacji oraz planowane na lata 2013 – 2014 Miasto prowadzi działania mające na celu realizację wszystkich zadań inwestycyjnych w ramach „Programu…” zawartych w opracowanej wspólnie z PZMiUW w Rzeszowie koncepcji zabezpieczenia Miasta Jasła przed powodzią.

UM w Jaśle

50000 Pozostało znaków