Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

W jasielskim ZSM nr 3 pamiętają o przeszłości…

IMG 4147W 75. lat po rozpoczęciu się drugiego aktu napaści niemiecko - sowieckiej na nasz kraj po raz kolejny społeczność jasielskiego Zespołu Szkół Miejskich nr 3 złożyła hołd wszystkim walczącym i poległym za Ojczyznę w latach II wojny światowej. Był to dowód pamięci i świadomości, że to dzięki tym którzy w latach 1939-1945 walczyli i ginęli, my żyjemy dziś w wolnej Polsce.

Przed Obeliskiem Katyńskim zebrała się cała społeczność Zespołu Szkół: uczniowie Integracyjnej SP nr 12 i Gimnazjum nr 2, nauczyciele na czele z dyrekcją, przedstawiciele rodziców. Obecni byli także goście - członkowie rodzin polskich oficerów - ofiar Katynia, Charkowa i Tweru, których nazwiska widnieją na tablicy stojącego przed budynkiem szkolnym obelisku oraz są uhonorowani Dębami Katyńskimi, Państwo: Krystyna i Janusz Burbelkowie, Bożena Famurat, Zofia i Mariusz Famuratowie, Anna i Wacław Mendysowie, Paweł Okulski oraz Podkarpacki Wicekurator Oświaty - Antoni Wydro. „Jest jeden czas miłości, jest jeden czas wiary dla tych, którzy odeszli, dla tych co zostają.
Wszystko staje się jednym: żywe i umarłe, wszystko splata się w jedną narodową pamięć. Ona przeszłości i przyszłości sięga. Przez serce żywe, co w piersiach nam bije, Bo wolność to jest tyle, ilu nas poległo i wolność to jest tyle, ilu nas dziś żyje!” - tymi słowami rozpoczął prowadzący uroczystość harcerz działającej przy szkole 139. Drużyny Harcerskiej „Lisy”, druh Mateusz Szot.

IMG 4123
Po wciągnięciu przez harcerski poczet flagowy na maszt flagi państwowej i odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” zabrała głos dyrektor ZSM nr 3 Aleksandra Zajdel - Kijowska. Serdecznie powitała gości i wszystkich zebranych oraz przypomniała cele, idee i historię tych patriotycznych spotkań.
Kolejnym punktem uroczystości był tradycyjny Katyński Apel Pamięci przeprowadzony przez druhny i druhów z drużyny „Lisów”. Oddano w ten sposób hołd nie tylko wywołanym szesnastu bohaterskim oficerom upamiętnionym na tablicy obelisku i zasadzonymi dębami, ale również wszystkim naszym rodakom, którzy oddali życie za Polskę w latach II wojny światowej. Po tym podniosłym apelu przedstawiciele społeczności szkolnej wraz z gośćmi złożyli przed Obeliskiem Katyńskim wiązankę kwiatów i zapalili znicz.
Istotnym elementem patriotycznego spotkania była część artystyczna. Opracował ją koordynator tego typu szkolnych uroczystości, historyk i harcmistrz Wiesław Hap, a przygotował wraz z wicedyrektor, polonistką Renatą Goleń i nauczycielem muzyki Januszem Budziakiem. Montaż słowno - muzyczny składał się z informacji historycznych dotyczących II wojny światowej oraz okolicznościowych wierszy i pieśni. W klimat spotkania wprowadziła wszystkich jedna z druhen fragmentem wspomnień harcerki z sierpnia i września 1939 roku. Później uczennice i uczniowie kreślili dalszy obraz wydarzeń z lat 1939 - 1945. Przypomnieli, że wielu Polaków poszło walczyć za Ojczyznę przeciwko niemieckim agresorom. Był wśród nich młody strzelec Kazimierz Mazurczak, poległy bohatersko na przedpolach Jasła, urodzony w naszym mieście major i pierwszy partyzant II wojny światowej Henryk Dobrzański „Hubal” oraz wielu jaślan i mieszkańców regionu.

IMG 4129
Gimnazjaliści podkreślili, że po agresji niemieckiej w dniu 1 września, Niemcy i Rosja po raz kolejny w historii zadecydowały o losach naszej Ojczyzny. 17 września 1939 r. Stalin dał rozkaz swoim żołnierzom, aby wkroczyli na ziemie II Rzeczypospolitej. Pomimo faktu, że Polacy byli całkowicie zaskoczeni wejściem Sowietów, tym swoistym uderzeniem „nożem w plecy”, nasi żołnierze bronili się przed ich nawałnicą ponad dwa tygodnie. Sowieci niezwłocznie przystąpili do masowych aresztowań. Naszych rodaków wywożono do łagrów, w głąb Rosji, na daleką Syberię - na „Nieludzką Ziemię”. A polskich oficerów potraktowano jak bandytów umieszczając w specjalnych obozach, by po kilku miesiącach na osobisty rozkaz Stalina zamordować strzałem w tył głowy. Aby zobrazować tę tragedię młodzież zaprezentowała pieśń „Katyński las” i nawiązujący do niej wiersz. Uczniowie zwrócili uwagę na fakt, że lata okupacji niemieckiej i sowieckiej były czasem wszechobecnego terroru: dręczenia fizycznego i psychicznego, łapanek, egzekucji, wywózek do obozów koncentracyjnych, łagrów i na roboty przymusowe. Polacy, którzy tam trafili nie wiedzieli czy kiedyś jeszcze ujrzą najbliższych, czasami pisali listy, m. in. taki jak ten, który zaprezentowała młodzież w pieśni „Ostatni list”.
Gimnazjaliści zacytowali również słowa Największego z Polaków - Świętego Jana Pawła II, który osobiście doświadczył tragedii wojny, a po latach skierował do narodu polskiego m.in. następujące słowa: „Dla całego pokolenia tak straszliwym wstrząsem była ostatnia wojna światowa i przeżyta w Polsce okupacja. Nie możemy zapomnieć wszystkiego, co się złożyło na doświadczenia wojny i okupacji. Nie możemy też zapomnieć bohaterstwa żołnierza polskiego, który walczył na wszystkich frontach świata "za wolność naszą i waszą".
Młodzież zwróciła uwagę na fakt, że ofiarę ostatniej wojny nie tylko poniosło kilka milionów Polaków, ale również całe miasta. Najpierw Wieluń, a potem Warszawa i Jasło, które zostało zniszczone w 97 %. Symbolami bohaterstwa i walki z wrogami naszej Ojczyzny byli obrońcy Westerplatte, harcerze - obrońcy wieży spadochronowej w Katowicach, zdobywcy Monte Cassino, ale i ci, którzy walczyli na naszym terenie: uczestnicy akcji „Gamrat”, bitwy pod Gilową Górą, czy akcji odbicia więźniów z jasielskiego więzienia o kryptonimie „Pensjonat”. O niej przypomniała piosenka, którą zaśpiewała jedna z druhen.
Ostatnia część montażu słowno - muzycznego zakończyła się bardzo jasnym przesłaniem społeczności szkolnej wyrażonej przez uczniów: „Stop wszelkim wojnom!. Nigdy więcej wojny! Chcemy żyć w pokoju i przyjaźni!”. Młodzi ludzie przypomnieli, że od mrocznych czasów dziejów ludzkości były wojny. Od tego czasu wywoływano je na różnym tle. Zawsze, i dawniej i obecnie, największym złem każdej wojny jest to, że giną niewinni ludzie, kobiety, dzieci, ludzie starsi. Wojna była, jest i będzie największym złem jakie może spotkać każdego z nas. Człowiek, który jest ofiarą tej agresji cały czas czuje się zagrożony, zaszczuty, bezradny, słaby i samotny. Nie wie co spotka go następnego dnia. Ciągła obawa przed śmiercią, represjami, losem najbliższych wywołuje jego lęk i niepokój. Czasami ta trauma towarzyszy człowiekowi przez całe życie, do dzisiaj, jak to ma miejsce u osób, które pamiętają jeszcze z autopsji ostatnią wojnę.
Na zakończenie przedstawiciel uczniów odczytał krótki apel: „Dziś, na początku XXI wieku także mamy do czynienia z wojnami. Toczą się one na ziemi irackiej, afgańskiej, syryjskiej, palestyńskiej i izraelskiej, czy tak blisko nas, na terenie sąsiedniej Ukrainy. Wszędzie tam wojna sieje zło, nienawiść, pogardę i łzy niewinnych ludzi. Wszyscy ludzie na całym świecie powinni się razem połączyć w działaniach, które mają na celu przerwanie wojen i rozwiązywanie wszelkich spornych spraw na płaszczyźnie rozmów i dialogu. Starajmy się wyrzucić z siebie nienawiść i wrogość, nauczmy się ze sobą rozmawiać i przebaczać. Nie wstydźmy się wołać: Nigdy więcej wojny! Kto jak kto, ale my Polacy, my mieszkańcy Jasła mamy do tego największe prawo, a nawet obowiązek!”
W trakcie tego spotkania głos zabrali również przybyli goście. Najpierw słowa podziękowania za zaproszenie skierował do gospodarzy Podkarpacki Wicekurator Oświaty Antoni Wydro. Zwrócił on uwagę na celowość i głęboki sens organizowania takich uroczystości, a szczególnie podtrzymywania i rozbudzania wśród uczniów wartości patriotycznych wynikających z naszej historii. Na przykładzie szesnastu oficerów, którzy są uhonorowani Dębami Katyńskimi rosnącymi obok szkoły podkreślił rolę bohaterów walczących za Polskę, zwrócił też uwagę na zło wojny i na fakt, że kolejna wojna znów toczy się niedaleko nas. Bardzo emocjonalne było wystąpienie P. Bożeny Famurat, córki majora Wojska Polskiego Stanisława Sachy, zamordowanego przez NKWD w Charkowie. Serdecznie podziękowała za kolejne wzruszenia jakich doświadcza na tych spotkaniach będących pięknymi lekcjami historii i patriotyzmu oraz podzieliła się swoimi wspomnieniami.
Uroczystość zakończyła się oddaniem honorów przed Obeliskiem Katyńskim przez poczty sztandarowe: ISP nr 12, Gimnazjum nr 2 z O.I. im. I. Łukasiewicza i 139. DH im. płk. Lisa - Kuli oraz ich odmaszerowaniem. Po nich teren placu opuścili goście i wszyscy pozostali zebrani. Na dłużej pozostała tylko harcerska warta przy obelisku i wisząca na maszcie biało - czerwona flaga… .

/inf. i fot. ZSM nr 3 w Jaśle/

50000 Pozostało znaków