Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Trwa kontraktowanie projektu o wartości 55 mln zł.

1Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II, to kolejne przedsięwzięcie realizowane przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle.

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Efektem prac będzie wybudowanie 90 km sieci wodociągowej, 14 km kanalizacji sanitarnej oraz zmodernizowane zostaną 2 oczyszczalnie ścieków: w Jaśle i Woli Żyrakowskiej. Inwestycje prowadzone są na terenie 5 gmin: miasta Jasła, gminy Dębica, Pilzno, Sękowa i Żyraków.
W dniu 07.03.2013 r. w Urzędzie Gminy Dębica została podpisana umowa na roboty budowlane dla zadania pn. „Wodociąg Gmina Dębica – Południe – etap III – sieć Stobierna, Stasiówka wraz ze zbiornikiem głównym”realizowanego w ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II. Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową wynosi 8 197 950 zł brutto.

1Wykonawcą inwestycji będzie firma - Krzysztof Machnik Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK” z Mochnaczki Wyżnej , która wyłoniona została w drodze przetargu nieograniczonego. Umowę w sprawie realizacji inwestycji podpisali: Krzysztof Machnik reprezentujący Wykonawcę oraz Stanisław Rokosz, Wójt Gminy Dębica w imieniu Zamawiającego. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle reprezentowali - Marek Rączka, Członek Zarządu Związku oraz Mariusz Chmiel, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”. Kontrakt obejmuje zaprojektowanie i budowę około 55 km sieci wodociągowej w miejscowościach: Stobierna i Stasiówka w gminie Dębica wraz z niezbędnym uzbrojeniem, budowlami i urządzeniami technicznymi w tym zbiornik o poj. 1000m3 i 3 hydrofornie. Czas realizacji 23 miesiące od daty podpisania umowy.

ZGDW Jasło

50000 Pozostało znaków