Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Święto Policji w Jaśle

DPP 195-rocznicę uchwalenia przez Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o Policji Państwowej jasielscy funkcjonariusze uczcili uroczystym apelem. Fotorelacja

W czasie uroczystości policjanci otrzymali odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Gościem specjalnym, który swoją obecnością uświetnił jasielskie obchody Święta Policji był Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektor Andrzej Sabik.
24 lipca 1919 roku Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej powołał ustawą Policję Państwową. Kilkadziesiąt lat później, w kwietniu 1990 roku dzień ten ustanowiony został przez polski Parlament dniem Święta Policji. Dla funkcjonariuszy Policji jest dniem szczególnym - wiąże się m.in. z awansami na wyższe stopnie, z podziękowaniami, które płyną od społeczeństwa, od instytucji, służb i formacji, z którymi Policja współpracuje.
W jasielskich obchodach Święta Policji wziął udział Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji - inspektor Andrzej Sabik. Obecni byli również przedstawiciele samorządów, reprezentanci służb mundurowych , instytucji i organizacji będących partnerami jasielskiej Policji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa.

DPP 2


Uroczystości rozpoczęły się od defilady orkiestry dętej, która wraz z policjantami, ulicami miasta udała się na mszę świętą w intencji funkcjonariuszy i ich rodzin, którą odprawił w kościele św. Stanisława BM w Jaśle ksiądz proboszcz Tadeusz Paszek.

Kolejnym etapem obchodów był uroczysty apel na terenie Parku Miejskiego w Jaśle, w czasie którego wyróżnieni policjanci otrzymali akty mianowania na kolejne stopnie służbowe i odznaczenia. Awansowanych zostało 48 funkcjonariuszy jasielskiej Policji, 2 w korpusie oficerskim, 30 w korpusie aspiranckim, 14 w korpusie podoficerskim oraz 2 szeregowych.
Za wzorowe wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski  odznaczył „Za długoletnią służbę" medalem złotym podinspektora Jerzego Duszyńskiego, medalem srebrnym młodszego inspektora Artura Dudka, komisarza Grzegorza Żytniaka, aspiranta sztabowego Wiesława Wojtasa oraz starszego aspiranta Leszka Placka.
W uznaniu zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego trzech funkcjonariuszy jasielskiej jednostki wyróżnionych zostało przez Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaką „Zasłużony Policjant”. W tym roku brązową odznakę otrzymali : podinspektor Andrzej Przebięda, komisarz Jacek Krzyżak, aspirant Jerzy Poszelężny.
Tradycyjnie w dzień Święta Policji za szczególne osiągnięcia w służbie na rzecz społeczności lokalnej przyznana została również nagroda Burmistrza Miasta Jasła, którą otrzymała aspirant sztabowy Ewa Świder.
Ponadto na wniosek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Jaśle - złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został starszy aspirant Leszek Placek, natomiast brązowy medal otrzymali komisarz Jacek Krzyżak, aspirant Andrzej Jarek, sierżant sztabowy Grzegorz Smagacki .
Uroczystość zakończył Komendant Powiatowy Policji w Jaśle inspektor Andrzej Wędrychowicz, który podziękował policjantom i pracownikom jasielskiej jednostki za rzetelną, ofiarną i odpowiedzialną służbę, a zaproszonym gościom za wkład w działania na rzecz bezpieczeństwa obywateli powiatu jasielskiego, umacniania praworządności, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz za okazywaną życzliwość i wsparcie.

DPP 3


Awansowani na wyższe stopnie służbowe:

Na podinspektora Policji został awansowany nadkomisarz Robert Gomułka.
Stopień komisarza otrzymał podkomisarz Bartosz Pusz.
Aspirantem sztabowym mianowani zostali: starszy aspirant Ewa Świder, starszy aspirant Mariusz Wojnar, starszy aspirant Krzysztof Kościółek, starszy aspirant Adam Pałka.
Nominacje na starszego aspiranta Policji otrzymali: aspirant Przemysław Kasprzyk, aspirant Bartłomiej Mitan, aspirant Ireneusz Pykosz, aspirant Grzegorz Stygar, aspirant Dariusz Świędrych, aspirant Grzegorz Świędrych, aspirant Renata Zięba.
Na aspiranta Policji awansowani zostali: młodszy aspirant Janusz Bizon, młodszy aspirant Tomasz Grzyb, młodszy aspirant Iwona Hajduk, młodszy aspirant Marcin Kolbusz, młodszy aspirant Edyta Maziarz, młodszy aspirant Paweł Nowakowski, młodszy aspirant Marta Owsiana, młodszy aspirant Anna Palcar, młodszy aspirant Robert Siepietowski, młodszy aspirant Krzysztof Wojdyła, młodszy aspirant Stanisław Wypasek, młodszy aspirant Janusz Zaleśny.
Stopień młodszego aspiranta otrzymali: sierżant sztabowy Marcin Andrzejak, sierżant sztabowy Dawid Kwilosz, sierżant sztabowy Wacław Sychta, sierżant sztabowy Jerzy Szot, sierżant sztabowy Sławomir Świszcz, sierżant sztabowy Mieczysław Wójcik, sierżant sztabowy Krystian Kawalec.
Nominacje na sierżanta sztabowego otrzymali: starszy sierżant Łukasz Bacza, starszy sierżant Łukasz Brej, starszy sierżant Sławomir Gucwa, starszy sierżant Michał Kąkol, starszy sierżant Damian Kiciliński, starszy sierżant Edyta Koś, starszy sierżant Łukasz Martynkiewicz, starszy sierżant Adam Solecki, starszy sierżant Mirosław Wojdyła, starszy sierżant Tomasz Wojdyła, starszy sierżant Dariusz Zawiliński.
Starszym sierżantem Policji mianowany został: sierżant Wojciech Węgrzyn.
Sierżantem Policji mianowani zostali: starszy posterunkowy Paweł Bors, starszy posterunkowy Barbara Pawłowska.
Awans na starszego posterunkowego otrzymali: posterunkowy Dominik Hołda, posterunkowy Michał Zięba.

KPP w Jaśle

 

50000 Pozostało znaków