Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej

rotator-rodzinaMinister pracy i polityki społecznej ogłosił „Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”. Powiaty z województwa podkarpackiego mogą ubiegać się o dofinansowanie działań. Termin składania ofert mija 16 sierpnia.

Celem programu jest wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w rozwoju systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez zrefinansowanie wydatków powstałych od 1 stycznia 2014 r. oraz dofinansowanie działań planowanych do realizacji w 2014 r. dotyczących powstawania rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka (zadania 1, 2, 3), a także wsparcia już istniejących rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka (zadanie 4). Na program przeznaczono w skali kraju kwotę 7 799 000 zł.

Oferty należy składać w formie papierowej wyłącznie na formularzu oferty. Ofertę należy przesłać listem poleconym do Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, z dopiskiem na kopercie „Oferta na Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” . Termin nadsyłania ofert mija 16 sierpnia 2014 r.
Małgorzata Oczoś-Błądzińska

Portal miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które są niezwiązane z tematem, zawierają wulgaryzmy, reklamy czy też treści obrażające inne osoby. Użytkowniku ponosisz odpowiedzialność za treść swoich komentarzy zgodnie z Polskim Prawem oraz normami obyczajowymi.

50000 Pozostało znaków