Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie rozwija swoją działalność

minDla uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy 2013 rok był pełen zmian.

Nie tylko przenieśli się z Folusza do budynku w Nowym Żmigrodzie, ale także, dzięki doposażeniu pracowni, zwiększyła się oferta zajęć terapeutycznych. Rok 2013, dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie, był rokiem wielu zmian, ale w tym pozytywnym znaczeniu. Poza zmianą miejsca lokalizacji, z otrzymanej dotacji finansowej zostały doposażone pracownie terapeutyczne, przez co stały się bardziej funkcjonalne.

Obraz-7885


Obraz-7903


Wystąpiliśmy z wnioskiem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o przyznanie środków na doposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie. Udało się pozyskać 80 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone, m.in. na wyposażenie kuchni, zakup sprzętu do zajęć sportowych, doposażenie pracowni terapii w materiały i gry edukacyjne. Dzięki doposażeniu pracowni podniesiona została jakość usług świadczonych przez ŚDS, poprzez wprowadzenie nowych form terapii i rehabilitacji – wyjaśnia Starosta Jasielski Adam Kmiecik.

Od 1 grudnia 2013 r. zwiększyła się liczba podopiecznych ŚDS. Obecnie z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta 35 osób. Głównie są to osoby niepełnosprawne intelektualnie, mało samodzielne oraz chorzy psychicznie. By zyskać umiejętność lepszego funkcjonowania w środowisku lokalnym i zawodowym, wymagają oni rehabilitacji i terapii. Pobyt w placówce wpływa na poprawę umiejętności i sprawności uczestników. Dzięki prowadzonym terapiom osoby te lepiej radzą sobie z własną chorobą i problemami życia codziennego.

Obraz-7919


Do dyspozycji uczestników warsztatów przygotowano specjalne pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia - urządzono pracownię plastyczną, pracownię stolarsko – ceramiczną, pracownię kulinarną, pokój relaksacji, pracownię medialną, pracownię rękodzieła artystycznego z elementami krawiectwa. Wyposażono je w funkcjonalne meble, komputery, gry edukacyjne, co pozwala każdemu uczestnikowi Domu na zwiększenie szans wyrażenia siebie w formie określonej jego wewnętrznymi predyspozycjami. Z otrzymanej dotacji zakupiono także nowy sprzęt do terapii ruchowej i zajęć sportowo – rekreacyjnych, tj. orbitrek, rotor, steper, stół do ćwiczeń manualnych, rowery treningowe stacjonarne, jak też terenowe.
Dzięki tym inwestycjom będziemy mogli wdrażać uczestników do dbałości o utrzymanie dobrej kondycji psychofizycznej, zdrowego, higienicznego oraz czynnego spędzania czasu wolnego, a przy pięknej pogodzie organizować wycieczki rowerowe - powiedziała Małgorzata Łysik, kierownik Środowiskowego Domu samopomocy w Nowym Żmigrodzie.
Równolegle realizowany jest drugi kierunek naszej pracy terapeutyczno – rehabilitacyjnej, jakim jest aktywne włączanie w życie społeczne, rozwijanie wrażliwości twórczej – plastycznej, muzycznej, poetyckiej, z jednoczesnym wyrabianiem sprawności manualnej. Dlatego działania w tym zakresie będą w naszej pracy bardziej rozwijane, doskonalone i wprowadzane będą nowe metody pracy – dodała Małgorzata Łysik.
W ramach integracji społecznej w tym roku po raz pierwszy zorganizowano „Dzień otwarty” połączony z konkursem pod hasłem „Inny wymiar recyklingu z jesiennym akcentem”, którego pierwsza edycja została poświęcona promocji proekologicznych zachowań wśród lokalnej społeczności. W Środowiskowym Domu Samopomocy często organizowane są różne imprezy okolicznościowe, jak Andrzejki, czy spotkanie opłatkowe, na które zapraszane są nie tylko rodziny podopiecznych, ale także przyjaciele ŚDS-u.

Obraz-7939


Od momentu przeniesienia Środowiskowego Domu Samopomocy do Nowego Żmigrodu zaszło wiele zmian. Pięknieje budynek i otoczenie. Powstają nowe pomysły, które staramy się realizować. Chcemy pomagać i poszerzać ofertę dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Myślimy o zaadoptowaniu parku na potrzeby uczestników, będą mogli tam nie tylko spędzać czas na świeżym powietrzu, ale także sadzić warzywa i drzewka owocowe. A w przyszłości teren ten zostanie w pełni dostosowany do ich potrzeb – kontynuuje Starosta.
Środowiskowy Dom Samopomocy jest miejscem nowoczesnym, przyjaznym dla osób niepełnosprawnych, działającym na rzecz integracji społecznej oraz angażującym we wszystkie działania osoby niepełnosprawne. Jest optymalną społecznie i ekonomicznie realizacją konstytucyjnych praw osób niepełnosprawnych.
Starostwo Powiatowe w Jaśle

 

Portal miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które są niezwiązane z tematem, zawierają wulgaryzmy, reklamy czy też treści obrażające inne osoby. Użytkowniku ponosisz odpowiedzialność za treść swoich komentarzy zgodnie z Polskim Prawem oraz normami obyczajowymi.

50000 Pozostało znaków