Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Jasielska Strefa Usług Publicznych

Jasielska Strefa Usług Publicznych Miasto Jasło realizuje prestiżowy projekt Jasielska Strefa Usług Publicznych, są już postawione diagnozy.

Projekt „Jasielska Strefa Usług Publicznych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Diagnozę. przygotowywał zespół badawczy HMR Doradztwo Strategiczne. Badania realizowano w czterech obszarach: kapitał ludzki, kapitał społeczny, kapitał strukturalny i kapitał relacyjny. Diagnozy pokazują wiele znaczących problemów. Największym kłopotem jest depopulacja, wyjeżdżanie ludzi młodych i krótko rzecz ujmując starzenie się społeczeństwa całego powiatu i Jasła. Diagnozy podają liczby, charakteryzują problemy, ale też pokazują rzeczy ważne tzn. pokazują mocne strony.

Jasielska Strefa Usług Publicznych


- Szukamy odpowiedzi na pytanie co zrobić, żeby na najlepszym poziomie świadczyć usługi na terenie powiatu jasielskiego. Musimy pójść w stronę eliminacji naszych słabości, wzmacniając te rzeczy, które są dla nas dobre – mówi burmistrz miasta Jasła, Andrzej Czernecki. Okazuje się, że edukacja na terenie powiatu jasielskiego, w samym mieście Jaśle w stosunku do średnich wojewódzkich jest na mocnej pozycji. Jest wielu młodych ludzi, którzy są zainteresowani przedsiębiorczością. Później po skończeniu studiów, czy szkoły średniej jednak swoją przyszłość wolą wiązać z innymi miejscami w Polsce, czy za granicami kraju. To nie wyróżnia nas w sposób nadzwyczajny od innych miast w Polsce. Tak się w ogóle dzieje. Europa jest otwarta, świat jest otwarty dla młodych ludzi. Naszym zadaniem jest aby osoby, które interesują się przedsiębiorczością, widzą swoją przyszłość między innymi w biznesie chciały zostać tutaj w Jaśle – dodał.

Celem zintegrowanej strategii świadczenia usług publicznych jest przygotowanie rozwiązań w postaci konkretnych projektów robionych przez miasto Jasło i przez wszystkie gminy z terenu powiatu jasielskiego.

- Naszym zadaniem jest spowodowanie zwiększenia zainteresowanie naszym terenem, a więc miastem Jasłem i powiatem. To jest w tej chwili dla nas największe wyzwanie. Chcieliśmy go rozwiązywać mając szeroką informację na temat naszych słabości i stron mocnych. Myślę, że teraz będziemy trafnie lokować środki pochodzące z zewnętrznych źródeł i środki naszych podatników, by robić projekty, które rzeczywiście pozwolą powiedzieć, że zrobiliśmy to co w naszej mocy, żeby to miejsce, czyli powiat jasielski, miasto Jasło miały szansę na przyszłość – kontynuuje gospodarz miasta. Burmistrz zauważa, że głównym celem, któremu podporządkowywane są działania samorządu stanowią mieszkańcy.

Przygotowywane diagnozy związane są zarówno z miastem Jasłem, jak i powiatem. Częścią powiązaną z transportem, komunikacją zbiorowa oraz systemami komunalnymi, czyli wodociągami, kanalizacją i energetyką zajmował się dr inż. Wiesław Wańkowicz.
- Miasto jest zawieszone na systemach, które nie zależą całkowicie od miasta zarówno w układzie drogowym jak i kolejowym. To są drogi, które należą do dyrekcji dróg krajowych, to są linie kolejowe, którymi zarządza marszałek województwa. Od Jasła na południe mamy drogi, które też należą do marszałka województwa i to jest podstawowy układ. Z tego powodu udrożnienie tego układu, który łączy miasto i cały powiat z zewnętrznym otoczeniem, czyli z innymi miastami i z innymi województwami jest istotny, ale jedyną możliwością działania jest przede wszystkim lobbing i współpraca z tymi, do których to kompetencyjnie należy – mówi dr inż. Wiesław Wańkowicz.

Jasielska Strefa Usług Publicznych


Dwa lata temu weszła w życie ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nakładając pewne nowe rozwiązania i obowiązki. Powstają plany zintegrowanego transportu zbiorowego. Jeden powstaje na szczeblu wojewódzkim, drugi na szczeblu powiatowym. Wojewódzki pojawił się już w wersji projektu. To jeszcze nie jest plan. Powiatowy z kolei jest jeszcze w trakcie przygotowywania. Są to elementy, które powinny usprawnić system komunikacji zbiorowej co jest bardzo ważne dla mieszkańców, dla samego miasta, co dość sprawnie ma zorganizowane mając m.in. własne przedsiębiorstwa. Również dla miejscowości powiatu jasielskiego jest to istotne z uwagi na pojawiające się luki dotyczące połączeń z transportem zbiorowym z niektórych miejscowości całego powiatu.
- Szczególnie w weekendy, dni wolne od pracy nie jeździ żaden autobus, czy też bus prywatny. To też jest sfera częściowo lobbingu, a częściowo pewnego podejścia, które my preferujemy, czyli doprowadzenia do pewnego konsensusu, do współpracy zarówno pomiędzy miastem jak i poszczególnymi gminami oraz powiatem tak by lepiej sterować tym systemem w kontekście głównych przewoźników – dodaje Wańkowicz.
Ekspert zwraca uwagę, że po prywatyzacji przedsiębiorstwa działające na rynku zaczęły bardzo walczyć o pasażerów, przez co doszło do tej sytuacji, która w poprzednim systemie była jednak inaczej załatwiana. - Mięliśmy dworzec autobusowy i tuż obok dworzec kolejowy. Teraz zauważamy, że nie ma jednego miejsca, gdzie moglibyśmy się łatwo przesiadać z różnych systemów transportowych, a także dojechać swoim samochodem, zostawić go i jechać dalej. Oczywistą rzeczą jest, że miasto Jasło jest naturalnym takim miejscem, że to powinno być tu. Bez zgody pomiędzy przewoźnikami nigdy nie dojdzie do tego, żeby taki węzeł przesiadkowy powstał, a on na pewno usprawni to z punktu widzenia przede wszystkim pasażerów – podkreśla Wańkowicz
Uwagę przykuwają zmodernizowane linie kolejowe. Pozostaje tylko do rozwiązania zagadka, czy znajdzie się ,,coś” co będzie po tych efektywniejszych, szybszych i bezpieczniejszych liniach jeździć.
Modernizacji uległy mosty, uporządkowano sprawy przystanków komunikacji zbiorowej poza miastem. Dużo zrobiono w dziedzinie spraw komunalnych. Wdrożono duży program związany z kanalizacją. Wdraża się program małej energetyki, pojawiają się solary i źródła fotowoltaiczne prądu. Indywidualni inwestorzy mogą inwestować w tego typu działania i to robią. Zainteresowanie inwestycjami pojawia się również w strefie systemów oczyszczania ścieków indywidualnych, tam gdzie nie opłacalne jest wykonywanie kanalizacji.

W zespole badawczym jest również dr Seweryn Krupnik, który odpowiadał za badanie opinii mieszkańców na temat usług publicznych oraz koordynował merytorycznie diagnozę w sprawie usług.

Jasielska Strefa Usług Publicznych


Jego zdaniem mieszkańcy są zadowoleni z edukacji i kultury. Brak zadowolenia pojawia się w przypadku transportu, komunikacji i ochrony zdrowia.
- Jeśli chodzi o ochronę zdrowia jest duża trudność z dostępem do specjalistów. Ludzie czekają i mają poczucie, że nie są traktowani dobrze. Edukacja zaś na poziomie podstawowym i gimnazjalnym wypadła bardzo dobrze. Wystarczy popatrzeć na wyniki w skali kraju, regionu, powiatu jak tez sąsiednich województw. Pojawiają się pewne problemy jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe – mówi dr Seweryn Krupnik. W przypadku kultury ocena jest umiarkowanie pozytywna. Wchodząc na poziom bardziej szczegółowy to wychodzą takie problemy jak brak kina w Jaśle, brak kultury wyższej. Organizowane były spotkania z osobami odpowiedzialnymi za kulturę w różnych regionach, podczas których wyszło, że zbyt mało jest współpracy pomiędzy poszczególnymi ośrodkami kultury. Musimy zastanowić się wspólnie, w którym kierunku pójść i jakie uruchomić działania. Żeby zatrzymać młodych mieszkańców trzeba sprawić, by miejsce było dla nich atrakcyjne. Mam tu na myśli dobre miejsca pracy zapewniające poczucie samorealizacji. Władze powinny oddziaływać na to, żeby było to możliwe i zwiększać takie prawdopodobieństwo żeby taka sytuacja zaistniała – dodaje.
Praca nad diagnozami rozpoczęła się na przełomie sierpnia i września ubiegłego roku, a wyniki trzech diagnoz przedstawione były bardzo syntetycznie. Uległa podsumowaniu etap diagnostyczny. Teraz rozpoczynają się prace nad zasadniczą częścią całego przedsięwzięcia, czyli przygotowywanie strategii świadczenia usług publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego.

Koordynator badań w projekcie Jasielska Strefa Usług Publicznych Marcin Zawicki mówi o zadowoleniu w przypadku współpracy z instytucjami, samorządowcami.

Jasielska Strefa Usług Publicznych


- My jesteśmy osobiście bardzo zadowoleni jeżeli chodzi o samą formę współpracy z samorządami jasielskimi jak i również bardzo poważny oddźwięk społeczny i zainteresowanie tym przedsięwzięciem. Udało nam się zgromadzić bardzo poważną liczbę informacji i danych. Także z perspektywy technologii prowadzenia takich analiz czy przygotowywania pewnych strategii jesteśmy w komfortowej sytuacji gdyż mamy bardzo dobre warunki do tego aby rozpoczynać pracę nad nowa strategią – mówi Marcin Zawicki. W najbliższym czasie rozpoczniemy pracę nad przygotowaniem strategii. Chcemy tą strategię mieć gotową w maju. Do połowy czerwca bardzo by nam zależało, żeby na temat tych strategii wypowiedziały się wszystkie rady gmin i również rada powiatu jasielskiego. Przygotujemy pewnego rodzaju wstępne założenia dla tej strategii, która również będzie dyskutowana tradycyjnie na posiedzeniach forum jasielskiej agory. Istnieje bardzo wyraźna potrzeba wzmocnienia pewnego systemu wsparcia dla przedsiębiorstw, czy też w ogóle stworzenia jego zrębów. Ludzie młodzi, czy też ludzie zamierzający podjąć działalność gospodarczą, aby mięli pewne wsparcie ze strony tutejszych samorządów przynajmniej na etapie początkowym. Drugi obszar, który jest niewątpliwie bardzo ważny to obszar wsparcia sektora obywatelskiego. Bardzo ważnymi ośrodkami myślącymi o rozwoju były również organizacje pozarządowe. Istnieje aktywność indywidualna ale musimy ubrać ją w pewne przedsiębiorstwa społeczne – kontynuuje.

Końcem lutego tego roku mają zostać przedstawione pewne punkty węzłowe, wokół których będą dobudowane dalsze operacyjne elementy dokumentu. Głównym celem realizowanego projektu jest przygotowanie systemowego i zintegrowanego podejścia do świadczenia usług publicznych na terenie jasielskiego obszaru funkcjonalnego.

Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Miastem Jasłem podpisana została 13.12.2012 r. a realizacja projektu zaplanowano do 31.07.2014 roku.

Anna Dziura

50000 Pozostało znaków