Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Rok 2013 na jasielskich osiedlach. Inwestycje remontowo-budowlane

herb-popW ubiegłym roku na wszystkich 16 osiedlach miejskich przeprowadzono szereg inwestycji remontowo-budowlanych.

Zarząd każdego osiedla otrzymał na początku roku środki finansowe do wykorzystania na potrzeby osiedla, a oprócz tego z budżetu miejskiego finansowano liczne dodatkowe przedsięwzięcia.

Osiedle Bryły
Wykonano: nawierzchnię asfaltową na dwóch drogach osiedlowych za łączną kwotę 31 114 zł; remont nawierzchni asfaltowej na ul. Starowiejskiej (30 325 zł); podbudowę i nawierzchnię tłuczniową na ul. bocznej od ul. Mickiewicza (23 200 zł); bieżące remonty wszystkich ulic na terenie osiedla. Ponadto dofinansowano opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Jasło-Błażkowa (6 150 zł - zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Jasielskim) oraz wybudowano część oświetlenia wnioskowanego przez mieszkańców.

Osiedle Brzyszczki
Wykonano: remont nawierzchni asfaltowej na ul. Jagodowej za kwotę 34 248 zł; remont odwodnienia ulicy bocznej od ul. Lwowskiej; bieżące remonty wszystkich ulic osiedla. Ponadto wybudowano oświetlenie ulicy bocznej od ul. Lwowskiej (35 tys. zł).

Osiedle Gamrat
Wykonano: remont chodnika przy ulicy bocznej od ul. Mickiewicza o wartości 14 069 zł; bieżące remonty wszystkich ulic na terenie osiedla z zastosowaniem masy i emulsji asfaltowej. Ponadto dofinansowano położenie nawierzchni asfaltowej ul. Mickiewicza (46,5 tys. zł - zadanie to zrealizowano wraz z Powiatem Jasielskim), natomiast kwotę 5,6 tys. zł z osiedlowych środków finansowych przesunięto na zakup wysięgników stalowych do wyposażenia boisk sportowych.

Osiedle Gądki
Wykonano: dwa progi zwalniające na ul. Bieckiej; w ramach bieżących remontów ulic zlikwidowano wyboje na wszystkich ulicach osiedla. Natomiast całe środki finansowe osiedla (30 tys. zł) przeznaczono na wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. bocznej od ul. Słonecznej.

Osiedle Górka Klasztorna
Wykonano: remont chodnika przy ul. Klasztornej za kwotę 8 475 zł; remont chodnika przy ul. Grunwaldzkiej (23 000 zł); nawierzchnię tłuczniową ul. bocznej od ul. św. Faustyny Kowalskiej (5 000 zł); nawierzchnię asfaltową na ul. bocznej od ul. Kwiatowej (9 001 zł); nawierzchnię asfaltową na ul. Kwiatowej (12 705 zł); bieżące remonty wszystkich ulic na terenie osiedla. Wykonano oświetlenie ul. Św. Faustyny Kowalskiej ( 25 tys. 800 zł) i ul. Reja (37 tys. zł).

Osiedle Hankówka
Wykonano: nawierzchnię asfaltową na ul. Rzemieślniczej za kwotę 22 611 zł; nawierzchnię asfaltową na ul. Śnieżnej (8 919 zł); nawierzchnię tłuczniową na ulicy bocznej od ul. Hankówka, ulicy bocznej od ul. Przemysłowej i ulicy bocznej od ul. Rzemieślniczej (łącznie 22 700 zł); bieżące remonty wszystkich ulic na terenie osiedla. Wykonano oświetlenie odcinka ulicy Rzemieślniczej (15 tys. zł).

Osiedle Kaczorowy
Wykonano: chodnik przy ul. Kaczorowy za kwotę 90 tys. zł; przeprowadzono bieżące remonty wszystkich ulic na terenie osiedla z zastosowaniem masy i emulsji asfaltowej.

Osiedle Kopernika
Wykonano: remont chodnika prz. ul. Baczyńskiego (dwa odcinki) za kwotę 8 441 zł; remont chodnika przy ul. bocznej od ul. Kopernika (11 772 zł); nawierzchnię asfaltową na ulicy bocznej od ul. Szopena w kierunku Pektowinu (10 547 zł); remont chodnika przy ul. Kopernika za kwotę 11 485 zł; odwodnienie parkingu przy ulicy Lenartowicza (2 500 zł); nawierzchnię asfaltową na ulicy bocznej od ul. Lenartowicza (9 830 zł); bieżące remonty wszystkich ulic na terenie osiedla. Ponadto wykonano parking przy ul. Wincentego Pola za kwotę 96 854 zł .

Osiedle Krajowice
Wykonano: nawierzchnię asfaltową na ul. Działkowej za kwotę 46 981 zł; wykonano zabezpieczenie skarpy przy ulicy bocznej od ul. Podzamcze za kwotę 3 500 zł; przeprowadzono remont dylatacji na moście w ciągu ul. Krajowickiej (43 626 zł). Dodatkowo przeprowadzono bieżące remonty wszystkich ulic na terenie osiedla i wykonano oświetlenie ul. Jana Nowotnego i Piasta Kołodzieja (45 tys. 500 zł).

Osiedle Mickiewicza
Wykonano: remont chodnika przy ul. Hubalczyków za kwotę 8 002 zł; remont chodnika przy ul. Szajnochy (15 125 zł); remont chodnika przy ul. Szkolnej (14 890 zł); wykonano remont nawierzchni asfaltowej parkingu przy ul. Szajnochy oraz zbudowano chodnik przy ul. Skłodowskiej za kwotę 21 612 zł. Zostały wykonane bieżące remonty wszystkich ulic na terenie osiedla. Wykonano projekt oświetlenia ulicy bocznej od ul. Szajnochy (3 tys. zł) oraz projekt oświetlenia części administracji cmentarza przy ul. Mickiewicza (3 tys. zł).

Osiedle Niegłowice
Wykonano: remont nawierzchni asfaltowej na ul. Równia za kwotę 31 171 zł; bieżące remonty wszystkich ulic na terenie osiedla. Ponadto dofinansowano przebudowę ulicy Niegłowickiej (80 000 zł - zadanie realizowano wspólnie z Powiatem Jasielskim).

Osiedle Rafineria
Wykonano: nawierzchnię asfaltową na ulicy bocznej od ul. Sportowej za kwotę 33 948 zł; remonty bieżące wszystkich ulic na terenie osiedla. Wykonano oświetlenie końcowego odcinka ul. Sportowej (10 tys. 400 zł), natomiast całe środki finansowe (30 000 zł) zostały przesunięte w budżecie Miasta Jasła na budowę monitoringu na terenie osiedla.

Osiedle Sobniów
Wykonano remont nawierzchni asfaltowej na ul. Konarskiego o wartości 49 513 zł; przebudowano ul. Wesołą za kwotę 59 684 zł; oświetlenie placu wokół Domu Ludowego w Sobniowie (2,5 tys. zł); bieżące remonty wszystkich ulic na terenie osiedla. Ponadto dofinansowano budowę chodnika na ulicy Floriańskiej (82 000 zł - zadanie zrealizowano wspólnie z Powiatem Jasielskim).

Osiedle Śródmieście
Wykonano: remont chodnika przy ul. Kilińskiego (dwa odcinki) za kwotę 23 117 zł; remont chodnika przy ul. Farnej (13 696 zł); ogrodzenie oraz nawierzchnię z kostki brukowej łącznika pomiędzy parkingiem a ulicą Zieloną (37 488 zł); remont chodnika przy ul. Kasprowicza (12 886 zł); remont nawierzchni chodnika przy ul. Ducala (22 400 zł); bieżące remonty wszystkich ulic na terenie osiedla. Wykonano oświetlenie uliczne łącznika ul Rejtana z ul. Kochanowskiego (56 tys. 300 zł). Natomiast ze środków finansowych osiedla przesunięto 1 819 zł na posadzenie zieleni wzdłuż przejścia z parkingu do ul. Zielonej oraz 15 tys. zł na remont instalacji oświetleniowej galerii w Jasielskim Domu Kultury.

Osiedle Ulaszowice
Wykonano: remont chodnika przy ul. Dobrzańskiego za kwotę 8 421 zł; remont chodnika przy ul. Skalnej (9 089 zł); odcinek chodnika przy ul. Konopnickiej (14 587 zł); nawierzchnię asfaltową na ul. Konopnickiej (21 189 zł); nawierzchnię asfaltową na ul. bocznej od ul. 17. Stycznia (12 500 zł); zakończono budowę ulicy łączącej ul. Lwowską z ul. Towarową o symbolu KL 1 (967 467 zł); bieżące remonty wszystkich ulic na terenie osiedla; remont nawierzchni tłuczniowych dróg na osiedlu „Na Kotlinę”. Wykonano projekty oświetlenia ulic bocznych od ul. 17 Stycznia (6 tys. zł).

Osiedle Żółków
Wykonano: remont nawierzchni asfaltowej na ulicy Młynarskiej za kwotę 78 455 zł; bieżące remonty wszystkich ulic na terenie osiedla. Wykonano projekt budowy odcinka oświetlenia ul. Rzecznej (3 500 zł).

Do mieszkańców wszystkich osiedli adresowane były akcje mające na celu wsparcie rozwoju kultury fizycznej i sportu: „Zima na sportowo po raz drugi” (koszt to 31,8 tys. zł) oraz bilety wstępu na krytą pływalnię MOSiR w Jaśle, które w lecie rozdawały zarządy osiedli (łączny koszt – 6 tys.320 zł).

UMJ

50000 Pozostało znaków