Black frider tworzenie stron internetowych Jasło

Spotkanie przedstawicieli przedsiębiorców w Zespole Szkół nr 3 w Jaśle

Spotkanie przedstawicieli przedsiębiorców w Zespole Szkół nr 3 w JaśleW jaki sposób kształcić wykwalifikowane kadry, które odnajdą się na rynku pracy? Miedzy innymi o tym rozmawiali przedsiębiorcy z przedstawicielami Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle. Ta placówka to jeden z głównych ośrodków kształcenia chemicznego w regionie.


7 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół nr 3 w Jaśle – popularnym „Chemiku” spotkali się przedsiębiorcy z terenu powiatu jasielskiego z dyrekcją i nauczycielami, aby zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły, rozmawiać o dostosowaniu jej do rynku pracy oraz o współpracy placówki z przedsiębiorcami w procesie kształcenia praktycznego młodzieży.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firmy Lotos Infrastruktura, Petrogeo, Polwax i Gamrat Sp. z o.o. Jego inicjatorem był starosta jasielski Adam Pawluś. – Tego typu spotkania prowadzą do wypracowania wspólnego stanowiska odnośnie kształcenia zawodowego zarówno w szkole, jak i poza nią, czyli u potencjalnych odbiorców - pracodawców. W dzisiejszych czasach szkoły można porównać do producenta, który wypuszcza młodych ludzi z określonymi kwalifikacjami i bardzo dobrze byłoby, gdyby te kwalifikacje młodzi ludzie mogli nabywać we współpracy z pracodawcami. Temu właśnie służy dzisiejsze spotkanie. – mówił starosta – Chciałbym, aby szkoły prowadziły ciągły dialog z pracodawcami, którzy włączyliby się w proces edukacji praktycznej uczniów. Dobrze by było gdyby zdecydowali się przyjąć ich na staże i praktyki zawodowe. Szkoły powinny skupić się na określeniu potrzeb lokalnego przemysłu, ustalić – w porozumieniu z przedsiębiorcami - główny profil zakładów pracy oraz wzmocnić zaufanie do szkół poprzez podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu. Nie bez znaczenia dla kooperacji jest tworzenie akredytowanych centrów edukacyjnych, a także stawianie na innowacyjność. Placówki powinny równie szybko reagować na zmiany na rynku pracy, jak ma to miejsce w prywatnych przedsiębiorstwach. Szkoły muszą stać się elastyczne. To trudne zadanie, ale nie niemożliwe – dodał starosta.

 

IMG 4263


Podczas spotkania dyskutowano o nowoczesnym szkolnictwie zawodowym i kształceniu w systemie dualnym, które pozwoli młodzieży na praktyczną naukę zawodu w środowisku pracy. Przedsiębiorcy zapoznali się także z infrastrukturą szkoły i warsztatów szkolnych. Mieli możliwość zaobserwowania uczniów podczas zajęć praktycznej nauki zawodu w pracowniach szkolnych.
Dyrektor Mariusz Pochroń zaprezentował rozwój szkoły w ostatnich latach przez pryzmat pozyskiwania środków zewnętrznych i wykorzystania funduszy unijnych celem jak najlepszego przygotowania uczniów do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
Szkoła dysponuje pracowniami praktycznej nauki zawodu wyposażonymi w nowoczesny sprzęt, który umożliwia prowadzenie badań na potrzeby konkretnych pracodawców. Młodzi ludzie mogą tam realizować innowacyjne rozwiązania, które mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorców do rozwinięcia ich działalności.

 

IMG 4118


Konkluzją spotkania była gotowość przedsiębiorców do jeszcze ściślejszej współpracy ze szkołą przy organizowaniu praktyk i staży. Dyskutowano także o możliwości zatrudnienia, w reprezentowanych przez nich zakładach, absolwentów szkoły.

Komentarze obsługiwane przez CComment