Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania już otwarte

2Otwarto Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania działające przy CKP w Jaśle.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Starosta Jasielski Adam Kmiecik, Wicestarosta Franciszek Miśkowicz, Przewodniczący Rady Powiatu Bogusław Kręcisz, Wicekurator Oświaty Antoni Wydro oraz Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle Jerzy Chlost.
Na uroczyste otwarcie Centrum przybyli również radni powiatowi oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Jasielskiego.
Wszyscy mamy świadomość, jak ważną rolę do spełnienia ma odbudowujące się w Polsce szkolnictwo zawodowe, które musi sprostać potrzebom coraz bardziej wymagającego rynku pracy. Dlatego też ważne było utworzenie w Jaśle bazy służącej kształceniu praktycznemu w zakresie nowoczesnych technologii. I taką właśnie rolę ma spełniać Centrum, które zostało wyposażone w nowoczesny, porównywalny do takiego, jaki mogą napotkać absolwenci podejmujący pracę w nowoczesnych i innowacyjnych przedsiębiorstwach – mówił Starosta Jasielski Adam Kmiecik.
Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania działa przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle. Stworzono tam pięć nowoczesnych pracowni wyposażonych w nowej generacji sprzęt, umożliwiający prowadzenie praktycznego kształcenia w zakresie innowacyjnych technologii i tym samym przygotowanie wyspecjalizowanych kadr pracowniczych zgodnie z zapotrzebowaniem firm działających na rynku pracy.
W ramach Centrum funkcjonuje pracownia metrologii i kontroli jakości wyposażona w sprzęt pomiarowy porównywalny z izbami pomiarowymi zlokalizowanymi w przemyśle. Pracownia łączenia i spajania metali wyposażona w maszyny i urządzenia spawalnicze pozwalające na spajanie i łączenie metali wszystkimi spotykanymi w przemyśle metodami spawalniczymi łącznie z cięciem metali plazmą powietrzną. Pracownia obróbki cieplno-chemicznej pozwalająca na prowadzenia procesów obróbki cieplnej metali w sposób przemysłowy oraz na badanie składu chemicznego metali i materiałów niemetalicznych, oraz na sprawdzanie twardości obrabianych materiałów. Pracownia nowoczesnych technologii CAD/CAM wyposażona w symulatory służące do programowania maszyn sterowanych numerycznie wraz z dydaktycznymi maszynami CNC pozwalającymi na weryfikacje poprawności programowania. Pracownia nowoczesnych technik wytwarzania CNC pozwalająca na wykonywanie przemysłowej obróbki materiałów z wykorzystaniem przemysłowych maszyn CNC (toczenie) i profesjonalnej obróbki materiałów z wykorzystaniem centrum obróbczego sterowanego numerycznie.

1


Nowopowstałe Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania jest centrum interdyscyplinarnym. Uruchomione tam pracownie mogą być wykorzystywane dla potrzeb szerokiego spektrum kształcenia, na potrzeby różnych zawodów i branż, co podkreślał Franciszek Miśkowicz, Wicestarosta Jasielski - Analizując przekrój zawodów zarówno na poziomie technikum jak i zasadniczej szkoły zawodowej wybieranych przez uczniów kształcących się w szkołach zawodowych powiatu jasielskiego należy sądzić, że zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany w procesie edukacyjnym wszystkich zawodów,z wyjątkiem krawca i technika technologii odzieży, gdyż programy nauczania dla preferowanych przez uczniów zawodów zawierają elementy, które będzie można realizować w planowanych pracowniach – dodał Wicestarosta.

3


Centrum zostało stworzone w ramach projektu pn. ”Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat jasielski” współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Wartość projektu wynosi: 3 302 309,09 zł, z czego dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 765 517,79 zł.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Poinformuj nas