Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

„Ratuj Maluchy i starsze dzieci też!"

1Serdecznie zapraszamy do składania podpisów pod wnioskiem o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej systemu edukacji – „Ratuj Maluchy i starsze dzieci też!".

Podpisy można składać w Biurze Poselskim posła Bogdana Rzońcy przy ulicy Rynek 17 w Jaśle.
Dlaczego referendum?
Edukacja w Polsce jest w głębokiej zapaści. Rząd podejmuje w trudnym czasie kryzysu nieprzemyślane reformy. Wbrew woli rodziców, ze szkodą dla dzieci. Tysiące szkół i przedszkoli jest likwidowanych. Dlatego musimy sami wziąć sprawy w swoje ręce i zadbać o ratowanie oświaty dla małych i starszych dzieci.

Propozycje pytań w referendum:
1. Czy jesteś za zniesieniem obowiązku szkolnego sześciolatków?
2. Czy jesteś za zniesieniem obowiązku przedszkolnego pięciolatków?
3. Czy jesteś za przywróceniem w liceach ogólnokształcących pełnego kursu historii oraz innych przedmiotów?
4. Czy jesteś za stopniowym powrotem do systemu: 8 lat szkoły podstawowej + 4 lata szkoły średniej?
5. Czy jesteś za ustawowym powstrzymaniem procesu likwidacji publicznych szkół i przedszkoli?

Biuro Poselskie
Posła na Sejm RP
Bogdana Rzońcy

Poinformuj nas