Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Projekt solarny wchodzi w fazę realizacji

223 kwietnia br. w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle, została podpisana umowa na wykonanie inwestycji w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach

23 kwietnia br. w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle, została podpisana umowa na wykonanie inwestycji w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”. Kontrakt, którego wartość wynosi 57 mln 123 tys. zł, realizować będzie konsorcjum firm: P.B.U. „Wiktor” Sp.j. Radomsko, ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. k. Częstochowa, „CZ.P.B.P. PRZEMYSŁÓWKA” S.A. Częstochowa.

- Po skomplikowanej i długiej procedurze przetargowej rozpoczyna się faza realizacji projektu, czyli projektowanie i montaż instalacji solarnych. Zgodnie z zaleceniami strony szwajcarskiej, w postępowaniu przetargowym wymagane były urządzenia o wysokiej jakości, zapewniające wysoką efektywność w długim okresie użytkowania – mówił podczas pospisywania umowy A. Czernecki, przewodniczący Zarządu Związku. Według przedstawicieli wykonawców, wkrótce rozpoczną się prace projektowe, a pierwsze kolektory słoneczne pojawią się na domach prywatnych najprawdopodobniej w czerwcu br. Ostatecznie cały projekt ma zakończyć się w 2016 roku.

Zakres projektu obejmuje: instalację kolektorów słonecznych na 100 obiektach użyteczności publicznej, instalację kolektorów słonecznych na 4 266 domach prywatnych oraz instalację układów fotowoltaicznych na 4 obiektach sportowych. Wykonawca instalacji będzie montował kolektory słoneczne płaskie firmy HEWALEX, posiadające certyfikat jakości SOLAR KEYMARK. Cały układ posiada 10 letnią gwarancję (od odbioru instalacji), w tym okresie odbędzie się również dwukrotna wymiana płynu solarnego.

Wartość projektu solarnego dla samego miasta Jasła wynosi 11,6 mln zł, dofinansowanie: 8,2 mln zł. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: instalacje kolektorów słonecznych na pięciu obiektach użyteczności publicznej (kryta pływalnia, basen otwarty (budynek fitness), obiekty stadionu w Jaśle przy ul. Śniadeckich, Gimnazjum nr 1, Zespół Szkół Miejskich nr 3), instalacje kolektorów słonecznych na 535 domach prywatnych oraz instalacje układów fotowoltaicznych na dwóch obiektach sportowych (kryta pływalnia, basen otwarty).
Projekt realizowany będzie jednocześnie we wszystkich dwudziestu gminach, należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle tj. Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Dębowiec, Miasto Jasło, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków. Dzięki jego realizacji mieszkańcy gmin Związku mogą skorzystać z wysokiego 75% dofinansowania na wykonanie instalacji solarnej do produkcji ciepłej wody użytkowej.

Główne cele projektu:
- redukcja zanieczyszczeń z przydomowych kotłowni, co przyczyni się do czystości powietrza, a tym samym do poprawy jakości życia mieszkańców,
- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
- ochrona terenów przyrodniczo cennych,
- podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców,
- zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską i bardziej rozwiniętymi państwami Unii Europejskiej.

1


Projekt realizowany jest ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SWISS CONTRIBUTION), czyli tzw. Funduszu Szwajcarskiego. Szwajcaria udzieliła pomocy finansowej nowym krajom członkowskim Unii Europejskiej o niższym poziomie dobrobytu z uwagi na to, że pomimo szybkiego wzrostu społeczno-gospodarczego poziom dobrobytu w nowych krajach członkowskich pozostaje stosunkowo niski, a dysproporcja pomiędzy krajami jest nadal dosyć wysoka. Decyzję o przyznaniu środków podjęło społeczeństwo Szwajcarii w przeprowadzonym referendum. 

Przyznana bezzwrotna pomoc w wysokości 1 mld franków szwajcarskich skierowana została do takich państw jak: Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Słowacja i Słowenia oraz Rumunia i Bułgaria, z czego dla Polski przeznaczono niemal połowę środków, bo aż 464,57 mln franków szwajcarskich.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej Związku www.wisloka.pl/solary.

UMJ

Portal miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które są niezwiązane z tematem, zawierają wulgaryzmy, reklamy czy też treści obrażające inne osoby. Użytkowniku ponosisz odpowiedzialność za treść swoich komentarzy zgodnie z Polskim Prawem oraz normami obyczajowymi.

50000 Pozostało znaków