Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Poszukiwania pielęgniarki trwają. Były mąż nie przyznaje się do przedstawionych mu zarzutów.

DPP 1W dalszym ciągu trwają poszukiwania zaginionej mieszkanki Jasła. Podejrzenia Prokuratura skierowała na byłego męża zaginionej. Ten jednak nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów.

Na chwilę obecną nie została odnaleziona Halina G., którą od środowego popołudnia poszukują pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Podejrzanym w tej sprawie jest były mąż zaginionej. (Czytaj: Zaginięcie kobiety. Czy mogła paść ofiarą przestępstwa?)
W tej chwili byłemu mężowi przedstawiono zarzut w związku z przepisami 189 § 3 i 193 kk w zw. z art. 11 § 2 kk tj. pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem oraz naruszenie miru domowego tej pokrzywdzonej – mówi prokurator Kazimierz Łaba

DPP 3


Zastępca Prokuratora Rejonowego informuje, że jest to tymczasowy zarzut, który postawiono po przeprowadzeniu badań zabezpieczonych śladów w samochodzie podejrzanego oraz w domu. Jeśli w międzyczasie uda się odnaleźć zwłoki tej prawdopodobnie pokrzywdzonej to jej byłemu mężowi może zostać postawiony zarzut zabójstwa z art. 148 kk. Mając taką kwalifikacje czynu kodeks karny przewiduje karę od 8 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności albo karę dożywotniego pozbawienia wolności. 

Podejrzany na chwilę obecną nie wskazał miejsca pobytu zaginionej i nie potwierdza by miał coś wspólnego z tym zaginięciem – dodaje prokurator.

DPP 2


Art. 189. Pozbawienie człowieka wolności

§ 1. Kto pozbawia człowieka wolności,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli pozbawienie wolności trwało dłużej niż 7 dni, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli pozbawienie wolności, o którym mowa w § 1 lub 2, łączyło się ze szczególnym udręczeniem, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Art. 193. Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 11. § 1. Ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo.

§ 2. Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów.

§ 3. W wypadku określonym w § 2 sąd wymierza karę na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu innych środków przewidzianych w ustawie na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów.

Do sprawy wrócimy.

Anna Dziura

50000 Pozostało znaków