Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Pierwsze solary w Jaśle już w czerwcu

solaryPierwsze solary w Jaśle już w czerwcu - Wkład własny mieszkańców o 1000 zł niższy

Już w czerwcu na terenie Jasła będą montowane pierwsze instalacje solarne, realizowane w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Do 16 maja w Urzędzie Miasta w Jaśle podpisywane będą aneksy do umów z mieszkańcami, gdyż cena instalacji uzyskana w wyniku przetargu jest niższa niż na początku szacowano.

- Jest to dla nas wszystkich bardzo dobra wiadomość, przede wszystkim dlatego, że w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych wysokość wpłat wnoszonych przez mieszkańców uległa istotnemu obniżeniu. W przypadku rodzin do 5 osób kwota ta zmniejszyła się o blisko 1000 zł, natomiast w przypadku rodzin powyżej pięciu osób o 1400 zł. Dobrą wiadomością jest także to, że pierwsze instalacje solarne pojawią się na prywatnych budynkach już w czerwcu – mówi A. Czernecki, burmistrz Jasła.

Zakres rzeczowy projektu dla Jasła obejmuje: instalacje kolektorów słonecznych na 535 domach prywatnych, na 5 obiektach użyteczności publicznej (kryta pływalnia, basen otwarty-budynek fitness, obiekty stadionu w Jaśle przy ul. Śniadeckich, Gimnazjum nr 1, Zespół Szkół Miejskich nr 3), oraz instalacje układów fotowoltaicznych na 2 obiektach sportowych (kryta pływalnia, basen otwarty).

W dalszym ciągu istnieje możliwość uczestniczenia w projekcie, osoby chętne mogą składać wnioski w Urzędzie Miasta w Jaśle. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.jaslo.pl w zakładce kolektory słoneczne.

Wartość całego projektu wynosi 83 milionów zł, w tym 62 miliony zł dofinansowania ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Łącznie w 20 gminach zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, któremu przewodniczy burmistrz A. Czernecki, zamontowanych zostanie 4266 kolektorów na domach prywatnych, 100 na budynkach użyteczności publicznej, a na 4 obiektach sportowych instalacja układów fotowoltaicznych).

UMJ

50000 Pozostało znaków