Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Nagrody dla pracowników oświaty w Jaśle

Najlepsi nauczyciele, dyrektorzy i zasłużeni pedagodzy odebrali nagrody

We wtorek, 11 października 2023 r., w Starostwie Powiatowym w Jaśle najlepsi nauczyciele, dyrektorzy i zasłużeni pedagodzy odebrali nagrody przyznawane co rocznie przez Zarząd Powiatu w Jaśle. Nagrodzono dwanaście osób.

Wręczając nagrody Starosta Jasielski Adam Pawluś życzył wyróżnionym skutecznego działania oraz wszystkiego, co daje poczucie zadowolenia z pracy zawodowej, jak również wiele satysfakcji i społecznego uznania z tytułu wychowywania i kształcenia młodego pokolenia:

- Jesteście najlepszymi nauczycielami w swoich szkołach i jest mi niezwykle miło, że mogę się z Państwem spotkać. (…) Zawód nauczyciela jest niezwykle ważny, ponieważ to Wy kształtujecie postawy młodych obywateli naszego społeczeństwa. Moje pokolenie - pokolenie starszych już odchodzi, natomiast nasze miejsce zajmą młodzi ludzie, którzy muszą mieć dobre przygotowanie, żeby dbać o Polskę – naszą Ojczyznę. Dlatego na Was spoczywa wielka odpowiedzialność, bo musicie właściwie ukształtować młodzież. Wpoić im najważniejsze wartości, takie jak uczucie patriotyzmu i miłości do naszego regionu. (…) Ja też staram się przybliżać młodzieży zwyczaje naszego regionu i jego historię. Stąd, w maju, organizowane są rajdy szlakiem konfederatów barskich w Ożennej, a w listopadzie – rajdy na Górę Liwocz. To jest takie połączenie turystyki z patriotyzmem i z lokalnym rozpoznaniem historycznym. Podobne znaczenie mają uroczystości, które organizujemy z okazji ważnych wydarzeń i rocznic historycznych. Staramy się tak je organizować, żeby każda szkoła brała w nich udział i to nam się udaje. Mamy dużo młodzieży w klasach mundurowych i to mnie bardzo cieszy. To świadczy o tym, że młodzież stara się myśleć o przyszłości w kontekście dbania o bezpieczeństwo Ojczyzny – służąc w służbach mundurowych. – mówił do nauczycieli Starosta Jasielski Adam Pawluś.


W gronie uhonorowanych pedagogów znaleźli się nauczyciele z następujących szkół:


- Agnieszka Śliwa - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaśle,

- Iwona Bartoszewicz- II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle,

- Beata Sokołowska - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle,

- Edwin Bebło - Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle,

- Zdzisław Świątek - Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle,

- Celina Płoskonka - Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle,

- Artur Gałuszka - Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach,

- Elżbieta Piwowarska - Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle,

- Zbigniew Głowacki - I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle,

- Elżbieta Sokołowska - Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle,

- Marzena Olbrot - Zespół Szkół Technicznych w Jaśle,

- Tomasz Dybaś - Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle.

Wszystkim nagrodzonym oraz pozostałym pedagogom i pracownikom administracji i obsługi placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy życzenia wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz szacunku ze strony uczniów i ich rodziców.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

50000 Pozostało znaków