Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

 ,,Usługi społeczne w Mieście Jaśle”

Nabór do projektu ,,Usługi społeczne w Mieście Jaśle”

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle ogłasza nabór do udziału w projekcie „Usługi społeczne w Mieście Jaśle” w zakresie wsparcia usługami świadczonymi w Dziennym Domu Pomocy.

W ramach projektu oferujemy m.in.:
a) usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w tym m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej
b) zajęcia zwiększające sprawność fizyczną
c) terapię zajęciową

Powyższe formy wsparcia będą realizowane w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle w dni robocze od poniedziałku do piątku. Na czas uczestnictwa w formach wsparcia Uczestnikom/Uczestniczkom projektu zapewnione będą posiłki w siedzibie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych.

Projekt adresowany jest m.in. do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w wieku 60 +, zamieszkałych w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła.

Jeżeli jesteś zainteresowany/na skorzystaniem z Naszej propozycji zapraszamy do kontaktu osobistego z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, biuro projektu pokój nr 210 lub telefonicznego
tel. 13 443 7015 lub 13 448 5767 od poniedziałku do piątku w godzinach: pn. od 7:30 do 17:00. wt. - czw. od 7:30 do 15:30, pt. od 7:30 do 14:00.

Więcej informacji o projekcie oraz formularz zgłoszeniowy można uzyskać na stronie internetowej www.mopsjaslo.pl zakładka Projekty

Nabór uczestników trwa do 16.10.2023r.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej.

Projekt realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 07.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej.

50000 Pozostało znaków