Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Miejska Komisja ds. referendum powołana

Miejska Komisja ds. referendum powołanaRada Miejska Jasła powołała 6-osobową Miejską Komisję do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Jaśle, zarządzonego na dzień 8 lutego 2015 r.

Komisja została powołana w najmniejszym ustawowym składzie sześciu osób. Dwie osoby zostały wskazane przez inicjatora referendum (Włodzimierz Winiarski, Piotr Stasiowski), dwie przez Radę Miejską Jasła (Iwona Trawińska- Ćwiertniewicz, Mateusz Lechwar) i dwie przez burmistrza Jasła (Patrycja Bimkiewicz, Paweł Rzońca).

Do zadań komisji należeć będzie przeprowadzenie i ustalenie wyników referendum, w tym m.in. powołanie obwodowych komisji ds. referendum, ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu.

Łączny koszt diet komisji wyniesie 3450 zł (przewodniczący 650 zł, zastępca przewodniczącego 600 zł, czterech członków po 550 zł). Wysokość należności dla członka komisji określa Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2014 r.

UMJ

50000 Pozostało znaków