Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Miasto przyznało dotacje z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny

dotacjeWszystkie, 15 ofert, które wpłynęły na ogłoszony przez Burmistrza Miasta Jasła otwarty konkurs na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny rozpatrzone zostały pozytywnie.

Dofinansowane w formie dotacji przyznane będzie z budżetu miasta Jasła na 2014 rok.

Łączna kwota dotacji wynosi 372 tys. 500 złotych i przeznaczona została na: prowadzenie kuchni dla ubogich, prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn, prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, działania na rzecz starszych i samotnych oraz na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych na cukrzycę i niewidomych. Pieniądze z dotacji przeznaczone zostaną również na pomoc dla ludzi najuboższych z terenu Jasła, w tym z okazji Świąt Wielkanocy, Bożego Narodzenia i św. Mikołaja, a także organizację wieczerzy wigilijnej dla ubogich.

Dotacje otrzymali: Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło, Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej parafii św. Stanisława BM w Jaśle, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Jaśle (dwa zadania), Klasztor św. Antoniego Padewskiego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanie), Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Jaśle (dwa zadania), Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Jaśle, Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Jaśle, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” w Jaśle, Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Przyjaciół „Mamy nadzieję”, Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” w Jaśle.

UM Jasło

50000 Pozostało znaków