Fotograf ślubny Jasło, Krosno

Tomasz Poręba: Niemieckie przepisy o płacy minimalnej to łamanie unijnych zasad wspólnego rynku

fot.2W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się debata plenarna na temat minimalnych stawek wynagrodzenia w sektorze transportu. "Zastosowanie niemieckiej ustawy o płacy minimalnej do wszelkich operacji transportu międzynarodowego stoi w ewidentnej sprzeczności z europejskimi traktatami" - mówił Tomasz Poręba, wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Turystyki PE.

Przed debatą europosłowie PiS Tomasz Poręba i Kosma Złotowski spotkali się z grupą przewoźników z Polski, którzy pikietowali przed Parlamentem Europejskim przeciwko niemieckim przepisom ws. płacy minimalnej. Tomasz Poręba podkreślił, że ruch należy teraz do Komisji Europejskiej, która analizuje niemieckie przepisy i zaznaczył, iż konieczne jest wywieranie ciągłego nacisku na rząd, by mocniej zaangażował się w tę sprawę.
Podczas debaty wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Turystyki PE zwrócił uwagę, ze niemieckie przepisy łamią zasadę swobodnego świadczenia usług i swobodnego przepływu towarów oraz są sprzeczne z dyrektywą dotyczącą pracowników delegowanych. "To przede wszystkim próba pozbycia się konkurencji, głównie ze strony wschodnioeuropejskich firm i łamanie unijnych zasad wspólnego rynku" - mówił europoseł PiS.
Tomasz Poręba podkreślił, że oprócz wprowadzenia nieprzystającej do warunków płacowych minimalnej stawki wynagrodzenie niemiecka ustawa uderza w przedsiębiorców również w inny sposób. "Przepisy te stanowią ogromne obciążenie administracyjne i finansowe dla przedsiębiorców i mogą doprowadzić do eliminowania przewoźników z rynku. Zupełnie niezrozumiałym jest, że niemieckie przepisy ingerują w dokumentację płacową firm transportowych oraz wprowadzają, nieproporcjonalne do przewinienia kary od 30 tysięcy do 500 tysięcy euro" - wyliczał.
Europoseł PiS przypomniał, że w wielu krajach członkowskich przepisy o płacy minimalnej już obowiązują. "W żadnym wypadku nie można zgodzić się na to, aby jeden kraj członkowski narzucał swoje warunki płacowe innym i wymuszał stosowanie tam własnych wewnętrznych regulacji" - mówił Poręba.

"Wzywam Komisję Europejską do stanowczej reakcji i wypełnienia swojego zadania, jakim jest ochrona Traktatów, które gwarantują swobodny przepływ osób, kapitału i usług" - apelował Tomasz Poręba.
Komisja Europejska wciąż nie zajęła stanowiska w sprawie zgodności niemieckich przepisów z prawem europejskim i nie podała terminu, kiedy może podjąć decyzję w tej sprawie. KE nie zdecydowała się również na ujawnienie treści wyjaśnień, jakie strona niemiecka przesłała do Brukseli.

Katarzyna OCHMAN-KAMIŃSKA

Poinformuj nas