Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Konferencja na temat otwarcia naboru do projektów ,,Razem bezpieczniej"

„Razem bezpieczniej” – ruszył nabór projektów

Rozpoczyna się nabór projektów do „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024", które będą realizowane w 2024 roku.

Jego głównym celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych. Realizowane projekty mają charakter interdyscyplinarny i opierają się na współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej i organizacjami pozarządowymi.

 

  • Zapraszam organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego do składania wniosków w ramach naboru do rządowego programu „Razem bezpieczniej".  O środki można ubiegać się o 2 lutego do 5 marca – powiedziała wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul podkreślając, że  priorytetowo będą np. traktowane przedsięwzięcia, które są związane z budową, modernizacją, doposażeniem przejść dla pieszych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscach szczególnie niebezpiecznych - warunek jest taki, aby projekt wpisywał się w dany cel programu.

Jak podkreśliła wojewoda, o dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe. Można zgłaszać projekty dotyczące dwóch celów szczegółowych:

 

Cel szczegółowy nr 1 – Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.
Cel szczegółowy nr 2 – Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania.

 

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu to 100 000 zł. 

 

Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako priorytetowe należy potraktować działania związane z budową/modernizacją/doposażeniem przejść dla pieszych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscach szczególnie niebezpiecznych z uwzględnieniem budowy/modernizacji systemów monitoringu miejskiego, a także działania w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży związane z edukacją dla bezpieczeństwa w zakresie cyberprzestrzeni, ruchu drogowego oraz szkodliwości substancji psychoaktywnych. Wskazane powyżej obszary nie wykluczają jednak przedstawienia projektów zakładających inne działania, które wpisywałyby się w cele Programu.

Projekty z województwa podkarpackiego nadesłane do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zostaną ocenione przez Wojewódzki Zespół ds. Programu, a 12 najlepszych zostanie przekazanych do dalszego procedowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Ze względu na konkursowy charakter procedury kwalifikacyjnej, wypełniony wniosek należy dostarczyć w terminie do dnia 5 marca 2024 r.  (decyduje data wpływu).

 

Szczegóły naboru wraz z załącznikami są dostępne na podstronie programu: Aktualności - Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

 

Jest to czwarta edycja programu Razem bezpieczniej, realizowanego już od 2007 roku. Do tej pory w województwie podkarpackim dofinansowano 93 projekty na kwotę ponad 6 mln złotych. W ostatnim roku zrealizowano 11 projektów na łączną kwotę ponad 1 mln zł.

Portal miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które są niezwiązane z tematem, zawierają wulgaryzmy, reklamy czy też treści obrażające inne osoby. Użytkowniku ponosisz odpowiedzialność za treść swoich komentarzy zgodnie z Polskim Prawem oraz normami obyczajowymi.

50000 Pozostało znaków