Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Posiedzenie Rady Powiatu Jasielskiego

Nowy odcinek drogi powiatowej połączy Ujazd z drogą krajową nr 73

Podczas sesji Rady Powiatu w Jaśle, 30 stycznia br., wyrażono zgodę na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na realizację w latach 2025 – 2028 zadania własnego Powiatu pn. „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej łączącego projektowaną DK nr 73 z drogą powiatową Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w miejscowości Ujazd”.

Budowa nowego odcinka drogi będzie realizowana w porozumieniu z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Na ten cel w poszczególnych latach zostaną zabezpieczone środki finansowe w kwocie 2 110 000 zł, w tym:

- 10 000 zł w 2025 r.
- 100 000 zł w 2026 r.
- 1 000 000 zł w 2027 r.
- 1 000 000 zł w 2028 r.


Zabezpieczenie środków jest niezbędne, aby wykonać dokumentację projektową w latach 2025 - 2026 oraz wykonać roboty budowlane w latach 2027-2028.

 

Realizacja nowego odcinka drogi powiatowej wynika z ustaleń GDDKiA, która opracowuje Program funkcjonalno – użytkowy obwodnicy Jasła. Połączenie projektowanej DK nr 73 z istniejącą drogą powiatową nr 1313R poprzez nowy odcinek drogi powiatowej wpłynie znacząco na dostęp komunikacyjny do strefy przemysłowej „Gamratu”.

50000 Pozostało znaków