Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Niedozwolone praktyki deweloperów piętnuje UOKiK

67

Do najczęściej kwestionowanych przez UOKiK praktyk deweloperów należą chociażby odmawianie prawa odstąpienia od umowy w momencie, gdy ulegają zmianie jej istotne warunki (np. cena mieszkania).

Ubiegły rok pokazuje, że prezes UOKiK wydała 22 decyzje, które stwierdzały nieprawidłowości we wzorcach umownych przedsiębiorców oferujących konsumentom nowe mieszkania. Przedsiębiorcy oferujący lokale mieszkalne mają jednakowe obowiązki wobec konsumentów. Stojąc na straży praw najsłabszych uczestników rynku, mają miejsce regularnie kontrole przez Urząd wzorców umownych stosowanych przez spółki działające na rynku nieruchomości.
W minionym roku prezes UOKiK zmuszona była nałożyć 13 kar w łącznej wysokości 680 769 zł.

66Podstawowy problem stanowiło stosowanie we wzorcach umów postawień tożsamych z wpisanymi do rejestru klauzul niedozwolonych. Urząd zakwestionował w ubiegłym roku 135 takich postanowień. Klauzule te najczęściej miały na celu pozbawienie konsumenta należnego mu prawa odstąpienia od umowy kiedy zmianie ulegną jej istotne warunki, czyli np. cena, rozkład mieszkania czy też powierzchnia. Prezes UOKiK kwestionowała również takie postanowienia, które zwalniały przedsiębiorców z odpowiedzialności za oddanie lokalu w terminie. Inną niezgodną z prawem praktyką kwestionowaną przez Urząd było stosowanie postanowień utrudniających konsumentowi odstąpienie od umowy np. zastrzeganie możliwości długotrwałego przetrzymywania pieniędzy na koncie przedsiębiorcy bez zwracania konsumentowi należnych odsetek lub ustanowienie rażąco wysokich kar za zerwanie kontraktu.
Prowadząc kontrole, Urząd badał także czy przedsiębiorcy stosują się do przepisów obowiązującej od kwietnia ubiegłego roku ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
Kontrolowanie przedsiębiorców będą kontynuowane w bieżącym roku. Planowana jest również publikacja raportu, który dotyczy stosowania ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

 

Anna Dziura

50000 Pozostało znaków