Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Wsparcie na zielono-niebieską infrastrukturę w Jaśle

„Zielono-niebieska infrastruktura w Jaśle”


Ponad 3,2 mln złotych dofinansowania otrzymało Miasto Jasło na realizację projektu „Zielono-niebieska infrastruktura w Jaśle”. Pieniądze te pozwolą na realizację inwestycji związanych z zielenią miejską. Wcześniej miasto otrzymało 2,6 mln zł na rozwój e-usług

 

Od dłuższego już czasu Urząd Miasta w Jaśle zajmuje się tematami związanymi z szeroko pojętą zielono-niebieską infrastrukturą. Przeprowadzono między innymi inwentaryzację zieleni miejskiej, trwają prace nad przygotowaniem Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu, a w przygotowywanych miejskich projektach swoje miejsce znajdują elementy związane z dbaniem o środowisko. Wszystko po to, by zmniejszyć podatność Jasła na zmiany klimatyczne oraz stworzyć warunki, które pozwalałyby na stabilny rozwój społeczno-gospodarczy w obliczu istniejących ryzyk.

 

- Bardzo cieszę się, że nasz projekt uzyskał wsparcie, bo dzięki niemu będziemy mogli wykonać wiele ważnych dla mieszkańców zadań. W prowadzonych z mieszkańcami rozmowach, czy konsultacjach zawsze pojawia się postulat dotyczący zieleni, dlatego staramy się takie inwestycje planować, a później, po uzyskaniu wsparcia, realizować - mówi Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

 

Zakres projektu obejmuje:
- przebudowę placu ks. Kołtaka i placu przy Pomniku 600-lecia, 
- przebudowę zachodniej części rynku (poszerzenie istniejącego terenu zielonego), 
- budowę kanalizacji deszczowej  wraz ze zbiornikiem retencyjnym i zagospodarowaniem terenu (teren przy cmentarzu komunalnym), 
- przebudowę placu postojowego przy ul. Jagiełły (zielony parking), 
- nowe nasadzenia drzew oraz wymianę tych w złym stanie biologicznym, 
- budowę zielonego przystanku (przy I LO),  
- opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu,
- działania edukacyjno-informacyjne.

 

Obecnie trwa procedura podpisywania umowy o dofinansowanie, które pozyskano w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 działanie 2.2 Adaptacja do zmian klimatu. 

Cała wartość projektu to blisko 4 mln zł. 

 

Urząd Miasta w Jaśle

50000 Pozostało znaków