Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Trwają prace przy odwodnieniu strefy warzyckiej

Na terenie warzyckiej strefy inwestycyjnej trwają prace związane z odprowadzeniem wód opadowych. Wartość zadania, które ma zabezpieczyć tereny zamieszkałe w obrębie zlewni potoku warzyckiego przed podtopieniami, wynosi blisko 11 mln zł.

Zadanie związane z odwodnieniem tego terenu jest konsekwencją coraz częstszego występowania nawalnych deszczy  i co się z tym wiąże problemem ograniczonej możliwości odprowadzania wód opadowych do rzeki Jasiołki poprzez potok Warzycki.  


Warzycka strefa inwestycyjna


Inwestycja obejmuje budowę kolektora kanalizacji deszczowej, przepompowni wód opadowych odprowadzających wodę opadową bezpośrednio do rzeki Jasiołki oraz zbiornika retencyjnego pozwalającego na retencjonowanie wód na tym terenie. 


Zabezpieczenie terenów zamieszkałych przed podtopieniami poprzez odprowadzenie wód opadowych z dzielnicy przemysłowo-składowej w Jaśle


Zadanie ,,Zabezpieczenie terenów zamieszkałych przed podtopieniami poprzez odprowadzenie wód opadowych z dzielnicy przemysłowo-składowej w Jaśle”, realizowane jest w ramach środków pochodzących z Funduszu Polski Ład. Otrzymana promesa wynosi 9 mln 300 tys. zł, wkład własny to 1 mln 600 tys. zł. 

 

Inwestycja została podzielona na cztery etapy realizacji. Obecnie trwa ostatni etap. Zakończenie zadania planowane jest na koniec 2025 roku, a jego wykonawcą jest Firma Budownictwa i Usług Melioracji Wodnych „WODNIK” Krzysztof Barzyk z Bączala Górnego.

 

Urząd Miasta w Jaśle

50000 Pozostało znaków