Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Sesja Rady Powiatu Jasielskiego
Featured

Adam Pawluś ponownie wybrany na starostę jasielskiego

Za nami pierwsza sesja Rady Powiatu Jasielskiego VII kadencji. 23 radnych złożyło uroczyste ślubowanie, odebrało zaświadczenia o wyborze, a następnie wybrano prezydium rady. O wyborze prezydium przeczytasz w naszym artykule TUTAJ.
Dokonano także wyboru starosty jasielskiego wraz z pozostałymi członkami zarządu.
Adam Pawluś pozostaje w dalszym ciągu starostą jasielskim. Otrzymał on większość głosów od radnych.


Wybór nowego - ,,starego” starosty jasielskiego


Na stanowisko starosty jasielskiego zgłoszono dwóch kandydatów: Adama Pawlusia, który pełnił funkcję starosty w ubiegłej kadencji oraz Janusza Przetacznika.

 

Kandydaturę Adama Pawlusia zgłosił Grzegorz Pers. -Adam Pawluś urodzony w 1955 roku w Jaśle, żonaty, ojciec sześciu córek, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik. W latach '80 członek NSZZ Solidarności i organizacji niepodległościowych, wieziony w stanie wojennym. Działacz organizacji polonijnych w USA – mówił Grzegorz Pers. W latach 1998-2002 Dyrektor Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie i Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski przez Prezydenta Kaczyńskiego oraz Krzyżem Wolniosci i Solidarnosci. Pd 2006 do 2010 roku Członek Zarządu Powiatu Jasielskiego. Od 2016 roku do teraz pełnił funkcję Starosty Jasielskiego – dodał radny Grzegorz Pers.


Janusz Przetacznik


Kontrkandydata Adama Pawlusia, zgłosił Jan Urban. Rekomendował on Janusza Przetacznika. Podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę na wieloletnie doświadczenie kandydata zarówno w kwestiach związanych z działalnością samorządu, jak i poza nim. - To człowiek, który dał się poznać jako perfekcjonista, jeśli chodzi o przepisy ustawy o samorządzie zarówno gminnym, jak i powiatowym. To dzięki jego zaangażowaniu i wskazywanych błędach w poprzedniej kadencji, pomimo jego uwag wnoszonych, przyjmowane były uchwały przez radę, która go nie słuchała, a Wojewoda Podkarpacki uchylał te uchwały -zaznacza Jan Urban. To pokazuje, że jest on perfekcjonistą i bardzo biegły, jeżeli chodzi o legislaturę. Stoi na straży przestrzegania przepisów – podsumowuje radny Urban.

 

Adam Pawluś otrzymał 13 głosów, a Janusz Przetacznik 10 głosów. Tym samym kandydat Prawa i Sprawiedliwości zdobył wymaganą większość głosów, zostając wybranym na stanowisko starosty jasielskiego.


Tadeusz Gorgosz


- Chciałbym zaprosić całą radę do współpracy nad rozwiązywaniem problemów, które pomogą funkcjonować naszemu powiatowi jasielskiemu, wspólnie dla poprawy sytuacji naszych mieszkańców. Dziękuję za zaufanie, za wybór – mówi Adam Pawluś. Nie wiem, na ile zdrowie mi pozwoli, na jak długo moja praca będzie możliwa na tym zaszczytnym stanowisku. Zapraszam do współpracy wszystkich, bo będziemy realizować zadania nie tylko w mieście Jaśle, nie tylko w wybranych gminach, ale tak jak do tej pory było. Nie pomijamy żadnej gminy. Najważniejsze jest dobro mieszkańców- zaznacza starosta jasielski Adam Pawluś.


Adam Pawluś


Sesja Rady Powiatu Jasielskiego


Kontrkandydat Adama Pawlusia, radny Janusz Przetacznik komentował wynik wyborów na starostę jasielskiego.
- Z dużą pokorą przyjąłem wynik wyborów. Wydawało się, że przychodząc na pierwszą sesję inauguracyjną, będzie nowe otwarcie. Nie chciałbym w tej chwili wskazywać na obszary, o których mówił pan starosta, które można, czy też powinny być zmieniane. Chcieliśmy poprowadzić samorząd powiatowy trochę inaczej, niestety wola państwa radnych jest taka, aby kontynuować to, co było – mówi Janusz Przetacznik. Mam nadzieję, że nie będzie to kontynuacja w złym kierunku. Gratuluję Adamowi Pawlusiowi wyboru na funkcję starosty jasielskiego. Wierzę, że tym razem składane deklaracje dotyczące szukania kompromisu, współpracy się ziszczą. Mam nadzieję, że w tej kadencji zwycięży siła argumentów, a nie argument siły. Życzę, abyśmy mogli ze sobą rozmawiać i szukać rozwiązań – dodaje radny Przetacznik.


Radny Madejczyk z zaskakującym wynikiem głosowania


Starosta Adam Pawluś zaproponował na stanowisko wicestarosty Tadeusza Gorgosza, a na członków Zarządu Powiatu: Jana Muzykę, Ryszarda Lisowskiego i Sławomira Madejczyk. Wszyscy uzyskali akceptację większości radnych. Z tym że Sławomira Madejczyka poparli JEDNOGŁOŚNIE wszyscy radni rady powiatu jasielskiego, w ilości 23 głosów. To było zaskoczeniem dla wszystkich. Pozostali kandydaci uzyskali werdykt 13:10 głosów – wynik, jaki dominował podczas pierwszej sesji rady miejskiej.


Radni Powiatu Jasielskiego


Radni Powiatu Jasielskiego

 

- Wynik poparcia dla radnego Madejczyka dla mnie nie jest zaskoczeniem, jest odpowiedzią i oczekiwaniem radnych na tak długo oczekiwane zmiany. Pozostali członkowie Zarządu zgłoszeni przez Starostę nie zapisali się chlubnie w historii/annałach samorządu powiatowego w ostatniej kadencji, niestety – zauważa radny Janusz Przetacznik. Według mojej oceny dotychczasową postawą, działaniem i podejmowanymi decyzjami osoby te nie gwarantują dobrej i poprawnej pracy rady i jej organu wykonawczego-podsumowuje radny Janusz Przetacznik.

 

red.

Waldemar
Zastanawiam się czy śmiać się czy płakać. sad
2
Załamany
A mogło być tak pięknie... 13:10 chyba przez resztę kadencji będziemy takie wyniki obserwować. P jak Powiat, P jak PiS........
2
Magda
Gratulacje dla Pana Adama.
-1

50000 Pozostało znaków