Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Zasłużony i Honorowy Obywatel Miasta Jasła

honorowy obywatel miasta jaslaRada Miejska Jasła pośmiertnie nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jasła Stanisławowi Zublowi oraz Karolowi Głowie. Tytuł Zasłużonego dla Miasta Jasła otrzymał Stanisław Zając.

Stanisław Zubel pełnił funkcję przewodniczącego pierwszej kadencji Rady Miejskiej Jasła w latach 1990-1994. Przy jego udziale RMJ podjęła szereg ważnych uchwał, które rozpoczęły poważne zmiany społeczne i gospodarcze w mieście. Był wieloletnim członkiem SMJiRJ. Uczestniczył w wielu społecznych inicjatywach Stowarzyszenia skierowanych na rzecz społeczności lokalnej. Stanisław Zubel otrzymał tytuł za działania w zakresie promocji Miasta Jasła w dziedzinie życia społecznego. Wniosek o jego nadanie wpłynął od Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.

Karol Głowa przez wiele lat był członkiem oraz prezesem Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Był inicjatorem oraz koordynatorem wielu działań na płaszczyźnie historii, kultury i pracy społecznej na rzecz Jasła i jego mieszkańców (m.in. pierwsza edycja „Turnieju Wiedzy o Jaśle”). Jako dyrektor Jasielskiego Domu Kultury był inicjatorem i organizatorem teleturnieju „Znani Polacy i ich związki z Jasłem”. Był również zasłużonym prezesem Jasielskiego Stowarzyszenia Kultura-Sport-Turystyka, które sprawowało opiekę nad drużynami piłkarskimi Jaskiego Klubu Sportowego „Czarni”. Był współzałożycielem i prezesem Fundacji im. Stefanii Woytowicz w Jaśle. Karol Głowa tytuł otrzymał za podejmowanie działań w zakresie popularyzacji wiedzy o Jaśle i jego historii, wnioskowało o to SMJiRJ.

Tytuł Zasłużony dla Miasta Jasła nadano Stanisławowi Zającowi za zasługi dla rozwoju Jasła w dziedzinie inicjatyw gospodarczych. Stanisław Zając pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej Jasła w latach 1998-2014. W tym czasie podejmował wiele działań i inicjatyw dotyczących rozwiazywania bieżących i przyszłych zadań związanych z funkcjonowaniem Miasta Jasła poprzez naprawę i budowę infrastruktury drogowej oraz wielu instytucji użyteczności publicznej. Z wnioskiem o nadanie tytułu wystąpił przewodniczący Rady Miejskiej Jasła.

Oficjalne wręczenie nadanych tytułów odbędzie się 14 listopada br. w Jasielskim Domu Kultury.

Urząd Miasta w Jaśle

50000 Pozostało znaków