Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Ogólnopolski konkurs recytatorski w Lublinie

Jaślanie wśród najlepszychJaślanie wśród najlepszych


Trójka reprezentantów Jasielskiego Domu Kultury znalazła się wśród laureatów XIX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. Józefa Czechowicza odbywającego się 14 i 15 marca br. w Lublinie. Jonatan Maciejowski zdobył nagrodę „Złotej Strofy”, a Katarzyna Lechowska i Oliwia Lewandowska zostały wyróżnione.

Przesłuchania konkursowe odbyły się 14 marca. Każdy z uczestników prezentował jeden utwór Józefa Czechowicza i jeden utwór wybranego poety doby staropolskiej. Prezentacje oceniło jury w składzie: Barbara Michałowska-Rozhin - aktorka, logopeda, mistrz kultury żywego słowa; Justyna Ścibor - pracownik Ośrodka Kultury Arsus w Warszawie, autorka słuchowisk radiowych, animatorka kultury, instruktorka teatralna; Jolanta Sip - wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów, związana z Lubelską Federacją Bardów; Mateusz Nowak - kierownik programowy Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”, aktor-monodramista, recytator, instruktor kultury żywego słowa, przyznając 3 nagrody: „Papierowej Korony” za interpretację utworu Józefa Czechowicza, „Złotej Strofy” za interpretację utworu staropolskiego i „Nuty człowieczej” za interpretację wokalną oraz 12 wyróżnień.
Bezkonkurencyjny w recytacji staropolszczyzny okazał się Jonatan Maciejowski, który za interpretację fragmentu utworu „Żywot człowieka poczciwego” Mikołaja Reja otrzymał nagrodę „Złotej Strofy”. Reprezentant Jasła zdobył również nagrodę publiczności, natomiast Katarzyna Lechowska i Oliwia Lewandowska znalazły się wśród wyróżnionych. Pierwsza w kat. recytacji, druga w kat. poezji śpiewanej.
Wszystkich przygotowała do występów Helena Gołębiowska, wicedyrektor JDK, prowadząca z dziećmi i młodzieżą zajęcia recytatorskie oraz aktorskie, a Oliwię Lewandowską również Ewa Grzebień, instruktorka muzyki w JDK.
Dodatkowo 14 marca uczestnicy konkursu mieli możliwość spotkania się z jurorami i podyskutowania na temat konkursu oraz wzięli udział w wieczorze poezji z mistrzami słowa, a 15 marca - w obchodach urodzin Czechowicza. Rano wszyscy chętni spotkali się przy pomniku poety na placu Litewskim, skąd wyruszyli na spacer pod hasłem „Literacki Lublin” z przewodnikiem PTTK, następnie zwiedzili Kaplicę Trójcy Świętej w Muzeum Lubelskim, po czym wrócili do Muzeum J. Czechowicza na warsztaty żywego słowa. Ostatnim punktem urodzinowych obchodów był Koncert Laureatów XIX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Józefa Czechowicza i poetów doby staropolskiej połączony z czytaniem „Poematu o mieście Lublinie” w Ośrodku „Brama Grodzka - Teatr NN”.

Jaślanie wśród najlepszych
***
Konkurs Recytatorski im. Józefa Czechowicza został zainicjowany przez Oddział Literacki Muzeum im. J. Czechowicza w Lublinie 1983 r. i od tej pory jest organizowany corocznie przy współudziale Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją”, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Fundacji Teatrikon.
Początkowo konkurs miał zasięg wojewódzki. W 2001 r. uzyskał status konkursu ogólnopolskiego i został wpisany do kalendarza Ministerstwa Edukacji Narodowej. Od 2 lat wspierany jest finansowo przez Urząd Miasta Lublina.
Konkurs, dedykowany pamięci Józefa Czechowicza (1903 - 1939) urodzonego i zmarłego w Lublinie (zginął pod gruzami kamienicy podczas bombardowania) awangardowego poety dwudziestolecia międzywojennego, przeprowadzany jest w dwóch kategoriach artystycznych: recytacji i poezji śpiewanej. W roku bieżącym tym, w związku z obchodami - 1 lipca - jubileuszu 450. rocznicy zawarcia unii polsko-litewskiej, zwanej unią lubelską (rok 2019 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Unii Lubelskiej), konkurs Czechowicza został poszerzony o recytacje utworów poetów i pisarzy doby staropolskiej.
JDK - st

50000 Pozostało znaków