Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Policyjny program profilaktyczny "Cyberbezpieczni"

Działania edukacyjne policji Policjanci z jasielskiej komendy wzięli udział w realizacji autorskiego projektu naukowo-badawczego dotyczącego zagadnień hejtu, mowy nienawiści i dezinformacji.

Realizowane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle działania wynikają z projektu edukacyjnego Miasta Jasła i grupy Lotos pod nazwą Jasielska Liga Naukowa z Lotosem i wpisują się także w policyjny program profilaktyczny "Cyberbezpieczni".

„Chcieć - to móc, więc stop i dość! W jaki sposób możemy pomóc młodym jaślanom wyplątać się z sieci mowy nienawiści i dezinformacji?”. Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali trzej uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle, którzy na podstawie osobistych doświadczeń, obserwacji zachowań rówieśników oraz zagrożeń występujących w sieci, postanowili przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom.

Komendę Powiatową Policji w Jaśle odwiedzili autorzy projektu naukowo-badawczego, którzy w rozmowie z policjantką zajmującą się działaniami profilaktycznymi, poszukiwali wiadomości na temat aktualnych zagrożeń w sieci oraz sposobów radzenia sobie z takimi zjawiskami. Nasi goście - Filip, Jakub i Tymoteusz, realizując swój autorski projekt wyznaczyli sobie cel, który finalnie ma zachęcić ich rówieśników do przyłączenia się do inicjatywy „Jasło-miasto bez hejtu”.


"CHCIEĆ - TO MÓC, WIĘC STOP I DOŚĆ!" - JAK RADZIĆ SOBIE Z HEJTEM I MOWĄ NIENAWIŚCI


Spotkanie z policjantką przybrało formę wywiadu, podczas którego chłopcy zadawali pytania z zakresu działań policji, które dotyczą zjawiska hejtu oraz przestępstw motywowanych z nienawiści. Zebranie odpowiedzi na nurtujące pytania, to dla młodych ludzi bardzo ważny krok do poznania tych negatywnych zjawisk społecznych.

Spotkanie z policjantką przebiegało w miłej atmosferze. Autorzy projektu otrzymali wiele ciekawych i wyczerpujących informacji, które mamy nadzieję pomogą im skutecznie zrealizować założenia podjętej przez nich inicjatywy. Podczas rozmowy autorzy projektu nabyli podstawową wiedzę na temat odpowiedzialności nieletnich za popełnienie czynów karalnych lub wykazujących przejawy demoralizacji. Istotnym zagadnieniem omawianym podczas spotkania była także odpowiedzialność i konsekwencje jakie można ponieść za wpisywanie w sieci nienawistnych i obraźliwych komentarzy.

Spotkanie w jasielskiej komendzie było dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 nowym i niezwykłym doświadczeniem. Życzymy aby realizowane działania w ramach projektu, zakończyły się sukcesem.

pw

50000 Pozostało znaków