Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Pierwszy biznes - wsparcie w starcie

Bez nazwy 1Miasto Jasło podpisało list intencyjny o współpracy z Małopolskim Funduszem Ekonomii Społecznej w Krakowie w zakresie funduszu pożyczkowego dla osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą.

Ze wsparcia finansowego mogą skorzystać:

• osoby bezrobotne bez względu na wiek, zarejestrowane w urzędzie pracy,
• absolwenci wyższych uczelni prywatnych lub państwowych w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu,
• absolwenci szkół średnich w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu,
•studenci ostatniego roku studiów.

Warunki pożyczki

• wartość pożyczki wynosi do 75 tys. zł
• okres spłaty wynosi nawet 7 lat, z możliwością karencji w spłacie do roku
• pożyczki są nisko oprocentowane, na poziomie ¼ stopy redyskonta weksli (obecnie 0,56 % w skali roku)
• oprocentowanie stałe w całym okresie kredytowania
• pożyczkobiorca nie ponosi żadnych opłat i prowizji za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczki

W ramach nowej odsłony programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w Starcie” pojawiają się także możliwości dla już działających przedsiębiorców. Mogą oni pożyczyć na korzystnych warunkach nawet 24 tys. zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy.

Dodatkowe informacje dotyczące warunków skorzystania z programu „Wsparcie w stracie” można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle, pokój 210, tel. 13 4486 346 lub na stronie www.mfes.pl

***
Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej jest organizacją, której misją jest wspieranie przedsięwzięć gospodarczych posiadających cel społeczny, poprzez ułatwienie dostępu do kapitału przy zachowaniu mechanizmów rynkowych. Główny obszar działań Funduszu to wsparcie tworzenia przedsiębiorstw przez młodych ludzi, zwłaszcza studentów i absolwentów szkół wyższych, tak w formie działalności gospodarczej jak i przedsiębiorstw społecznych, np. spółdzielni socjalnych. Fundusz dokonuje tego poprzez udzielanie młodym ludziom pożyczek i poręczanie ich zobowiązań oraz świadczenie pomocy doradczej w uruchamianiu działalności gospodarczej.

UMJ

50000 Pozostało znaków