Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Każdy wiersz może być olśnieniem

Fot.1

W ramach projektu Wariacje Literackie 27 września 2013 r. na wieczorne spotkanie zawitał do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle od dawna wyczekiwany Ryszard Krynicki.

Krakowski poeta głównie jest kojarzony z Nową Falą. To mistrz misternej tkanki językowej. Zapis jego wierszy jest bardzo ekonomiczny. Od wielu lat prowadzi wydawnictwo a5, w którym wydał ostatnio własne tłumaczenie wierszy Paula Celana. Dobrze się czuje w roli tłumacza, jednak wie, ile to wymaga zaangażowania i wysiłku. Zapytany, co ważnego z Celana w nim pozostało odpowiedział: To poezja głęboko osadzona w języku. Wymaga od tłumacza pewnego przeczucia i zrozumienia. Celan używał wyszukanego słownictwa. Uważa, że każdy wiersz może być olśnieniem. W poezji Celana można doszukiwać się redefinicji Boga po holokauście.

Fot.0


Za swojego mistrza uważa Z. Herberta, któremu zawdzięcza stypendium w Wiedniu. W 1973 r. Herbert otrzymał nagrodę Herdera a na stypendystę wyznaczył właśnie R. Krynickiego. Poeta przeczytał zebranym m.in. tłumaczenia P. Celana i wiersz „Język to dzikie mięso”, dedykowany Herbertowi i Panu Cogito.
Język, to dzikie mięso, które rośnie w ranie,
w otwartej ranie ust, żywiących się skłamaną prawdą
(…)

Fot.2


Kiedyś żartobliwie nazwał Goethego „pieszczochem muz”. Zapytany o to czy sam tak się czuje odpowiedział: Nie, ale nie narzekam. Ryszard Krynicki to człowiek wielkiej kultury. Z jego subtelnych wypowiedzi wynika, że szanuje słowo i przywiązuje do niego wielką wagę.

MBP Jasło

 

50000 Pozostało znaków