Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Jasło stawia na wiedzę - Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM

IS lotos-plakaart

Miasto Jasło przystąpiło we współpracy z Grupą LOTOS do realizacji unikalnego projektu edukacyjnego Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM.

Jego celem jest identyfikacja uzdolnień, talentów i zainteresowań uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Jaśle, kształtowanie naukowego myślenia i postaw badawczych oraz promocja metody projektowej w edukacji. 

Projekt w roku szkolnym 2013/2014 ma charakter pilotażowy, jego celem jest stworzenie systemowych działań opieki nad uczniami uzdolnionymi w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło.

W ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM uczniowie jasielskich szkół podstawowych i gimnazjów wykonają pod opieką nauczycieli małe projekty naukowe i badawcze z różnych dziedzin wiedzy, które zostaną poddane ocenie specjalistów i nagrodzone przez Burmistrza Miasta Jasła i Grupę LOTOS.

14 czerwca br. Burmistrz Miasta Jasła Andrzej Czernecki oraz Robert Bialik – przedstawiciel Grupy LOTOS podpisali list intencyjny w sprawie wspólnej realizacji projektu edukacyjnego JASIELSKA LIGA NAUKOWA Z LOTOSEM, deklarując wkład finansowy, organizacyjny i rzeczowy, współpracę merytoryczną oraz promocję działań i rezultatów projektu. Natomiast umowa partnerska pomiędzy Miastem Jasłem a Grupą LOTOS została podpisana14 sierpnia br.

IS lotos-plakat-jk


W ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM planowane są działania:

- rekrutacja do projektu uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zainteresowaniach poszerzaniem wiedzy, nauką, wykazujących się ciekawością poznawczą,
- warsztaty dla nauczycieli z zakresu stosowania metody projektu i naukowego podejścia do zjawisk i procesów w edukacji szkolnej,
-zgłaszanie indywidualnych lub grupowych projektów uczniowskich do JASIELSKIEJ LIGI NAUKOWEJ Z LOTOSEM w dziedzinach: matematycznej, humanistycznej i przyrodniczej,
- wykonanie przez uczniów projektów z wykorzystaniem metodologii badawczo-naukowej pod opieką nauczycieli oraz ich ocena przez specjalistów,
- wyróżnienie nagrodami najlepszych uczniowskich prac badawczych,
- promocja JASIELSKIEJ LIGI NAUKOWEJ Z LOTOSEM oraz rezultatów projektów uczniowskich,
- monitorowanie i podsumowanie pilotażu oraz wykorzystanie jego wyników do opracowania systemowych rozwiązań opieki nad uczniami uzdolnionymi.
Ponadto wszyscy uczniowie jasielskich szkół będą mogli wziąć udział w ciekawych konkursach zorganizowanych przez Jasielską Ligę Naukową z LOTOSEM i wygrywać nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Jasła i Grupę LOTOS.

UMJ

 

50000 Pozostało znaków