Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

By dzieci były bezpieczne na drodze

By dzieci były bezpieczne na drodze

Konkurs „Uwolnić odblaski”, to jedna z akcji programu „LOTOS-Bezpieczna droga do szkoły”, którego celem jest edukacja oraz ochrona dzieci przed zagrożeniami w ruchu drogowym.

W jego ramach m.in. każdy uczeń klasy pierwszej w powiecie jasielskim otrzymał tzw. „zestaw bezpieczeństwa”. W skład zestawu weszły materiały edukacyjne na temat zasad bezpiecznego zachowania się na drodze oraz odblaskowe naklejki i maskotki.
Konkurs rysunkowy to kolejna propozycja dla pierwszoklasistów, którą zorganizował Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego. Głównym celem konkursu jest wyrobienie nawyku noszenia odblasków przez uczniów i zwrócenie uwagi na fakt, że dziecko wyposażone w ten sposób jest o wiele bardziej bezpieczne na drodze. Z pośród nadesłanych ponad dwustu prac plastycznych jury oprócz wybrania trzech najlepszych wyróżniło siedem rysunków.

By dzieci były bezpieczne na drodze


Zwycięzcami VI edycji konkursu „Uwolnić odblaski” zostali:I miejsce – Patrycja Rolak ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy Dolnej.II miejsce – Dawid Szostak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy.III miejsce – Luiza Kiełtyka ze Szkoły Podstawowej w Lisowie .Laureat pierwszego miejsca otrzymał m.in. rower, kask, kamizelkę odblaskową oraz dyplom. Wywalczył również nagrodę dla swojej szkoły w postaci dwóch rowerów górskich i zestawu mini znaków drogowych, dzięki którym uczniowie będą mogli poznawać zasady ruchu drogowego.W uroczystym finale konkursu uczestniczył inspektor Andrzej Sabik Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. W swoim wystąpieniu podkreślił jak ważne są wszelkie inicjatywy służące bezpieczeństwu dzieci na drodze, pogratulował laureatom i wyróżnionym w konkursie, ale także ich opiekunom i organizatorom.

By dzieci były bezpieczne na drodze


Szczególne podziękowania skierował do Józefa Biernackiego Prezesa Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, dzięki którego zaangażowaniu i pracy już po raz szósty zorganizowano akcję „LOTOS-Bezpieczna droga do szkoły”.
Nagrody i dyplomy wręczyli uczniom i ich opiekunom m.in. Robert Bialik Prezes Zarządu LOTOS Infrastruktura S.A. w Jaśle, inspektor Andrzej Sabik Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, mł. insp. Andrzej Wędrychowicz Komendant Powiatowy Policji w Jaśle, nadkom. Zdzisław Sudoł Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz podinsp. Andrzej Przebięda Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.

KPP Jasło

50000 Pozostało znaków