Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Bezpłatne pojemniki na odpady dla mieszkańców

bezplatne pojemniki 116 tysięcy pojemników na odpady trafi do prywatnych domów jednorodzinnych znajdujących się na terenie Jasła.

Od 30 stycznia do końca lutego Urząd Miasta w Jaśle, przy współpracy z firmą odbierającą odpady, będzie dostarczał je swoim mieszkańcom.
Pojemniki z tworzywa sztucznego o pojemności 120 l, są trwale oznaczone napisem Miasto Jasło i nazwą rodzaju odpadu, na który są przeznaczone. Miasto kupiło je w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej”, stąd też przekazane zostaną mieszkańcom bezpłatnie.

Każdy zamieszkały budynek jednorodzinny, który objęty jest miejskim systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, otrzyma zestaw pojemników do zbierania odpadów komunalnych.
Nieruchomości, w których nie został zgłoszony kompostownik, otrzymają pojemniki:

- czarny: na tzw. odpady resztkowe (których nie da się posegregować)
- zielony: na odpady ze szkła (opakowania szklane po produktach spożywczych: słoiki, butelki)
- brązowy: na bioodpady (odpady kuchenne ulegające biodegradacji pochodzenia roślinnego)
Nieruchomości posiadające kompostownik nie otrzymają pojemnika brązowego.

bezplatne pojemniki 2

Liczba otrzymanych pojemników czarnych zależeć będzie od liczby osób zamieszkałych w domu jednorodzinnym: do czterech osób – będzie to jeden pojemnik, od pięciu do siedmiu – dwa pojemniki, od ośmiu do dziesięciu – trzy pojemniki, a powyżej dziesięciu osób – cztery pojemniki.
Pojemniki będą dostarczane od 30 stycznia do końca lutego przez firmę EKOMAX, czyli firmę która odbiera odpady na terenie miasta Jasła. W dniu dostarczenia pojemników właściciel nieruchomości będzie musiał potwierdzić ich odbiór. Pojemniki te zostaną w późniejszym terminie zaczipowane i tym samym będą przypisane do danej nieruchomości jednorodzinnej.

Harmonogram dostaw znajduje się na stronie internetowej miasta, w zakładce „System gospodarki odpadami” oraz pod linkiem: https://um.jaslo.pl/pl/bezplatne-pojemniki-na-odpady-dla-mieszkancow/
Uwaga: w zależności od intensywności dostarczania pojemników, harmonogram może ulegać zmianie.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Sokoła 8 lub telefonicznie 13 448 63 47.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej”, który jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Urząd Miasta w Jaśle

50000 Pozostało znaków