Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

PBW w Krośnie Filia w Jaśle zaprasza młodych do wzięcia udziału w VI Wieczorze Twórczości Młodych

87Wychodząc naprzeciw młodym ludziom z pasją, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie Filia w Jaśle, od sześciu lat raz w roku w miesiącu kwietniu, organizuje spotkania młodych twórców.

Spotkania te odbywają się w ramach Wieczoru Twórczości Młodych. Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie młodym twórcom możliwości prezentacji swoich pasji, m.in. różnego rodzaju prac artystycznych, twórczości literackiej, talentu wokalnego na forum publicznym.
W bieżącym roku również zapraszamy chętnych młodych twórców tj. uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu jasielskiego oraz studentów do wzięcia udziału w VI Wieczorze Twórczości Młodych. MASZ PASJĘ PODZIEL SIĘ NIĄ Z INNYMI I POKAŻ, ŻE ŻYCIE MOŻE BYĆ CIEKAWE!
Zgłoszenia przyjmujemy do 29 marca. Natomiast spotkanie młodych twórców i prezentację ich pasji planujemy w drugiej połowie kwietnia.
Karty zgłoszeń wraz z regulaminem otrzymały wszystkie gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne powiatu jasielskiego, można je też otrzymać u organizatora.

Grażyna Jędryczka
Kierownik PBW Filia w Jaśle

50000 Pozostało znaków