Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Wojewódzkie obchody Święta Policji w Jarosławiu

IMG 2298W tym roku wojewódzkie obchody Święta Policji odbyły się na jarosławskim Rynku. Uroczystość była okazją do wręczenia sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu, jak również do wręczenia odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszy policji. Samorząd Powiatu Jasielskiego na uroczystości reprezentował Starosta Jasielski Adam Kmiecik.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kolegiacie p.w. Bożego Ciała w Jarosławiu, następnie poczty sztandarowe i uczestnicy przeszli na jarosławski rynek. Tam odbył się uroczysty apel. Przekazano sztandar jarosławskiej policji oraz wręczono odznaczenia i awanse.
Starosta Adam Kmiecik przy okazji święta policji został odznaczony przez nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego, zastępcę Komendanta Głównego Policji, Medalem za Zasługi dla Policji. To cywilne odznaczenie, przyznawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji.
Na mocy Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalami Za Długoletnią Służbę odznaczonych zostało 79 policjantów i pracowników Policji.
Minister Spraw Wewnętrznych nadał 76 odznak Zasłużony Policjant.

IMG 2078


Za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji Minister Spraw Wewnętrznych nadał 29 medali Za Zasługi dla Policji.
Udział w obchodach wzięli m.in. zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Zdzisław Stopczyk, Wicewojewoda Podkarpacki Alicja Wosik, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, posłowie i senatorowie z Podkarpacia, prezydenci i burmistrzowie miast, starostowie i wójtowie. Byli reprezentanci służb mundurowych, Wojska Polskiego oraz instytucji, uczelni i stowarzyszeń, które na co dzień współpracują z Policją. W uroczystościach uczestniczyły również delegacje zagraniczne: milicji z Ukrainy oraz policji z Czech, Słowacji, Węgier i Austrii.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

50000 Pozostało znaków