Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła 22 marca br. powołanie konsultantowi wojewódzkiemu w dziedzinie reumatologii dr n. med. Piotrowi Dąbrowskiemu.

konsultant reumatologiiZ dniem 19 marca 2018 r. został powołany przez Wojewodę – na pięcioletnią kadencję - konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii dr n. med. Piotr Dąbrowski.

Dr Dąbrowski jest Kierownikiem Kliniki Reumatologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.Konsultant w ramach pełnienia swojej funkcji wykonuje m. in. zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta jak również przeprowadza kontrole dostępności do świadczeń zdrowotnych na obszarze województwa podkarpackiego.
Małgorzata Waksmundzka-Szarek
Rzecznik Prasowy Wojewody

50000 Pozostało znaków