Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Tablice interaktywne w przedszkolach miejskich

tablice-2

Wszystkie przedszkola prowadzone przez Miasto Jasło zostały wyposażone w tablice interaktywne, będące nowoczesnym środkiem dydaktycznym, znakomicie wspomagającym edukację przedszkolną.

Całkowity koszt sprzętu wraz z niezbędnym oprogramowaniem i programami edukacyjnymi wyniósł ponad 142 tys. zł.

- Tablica interaktywna to bezprzewodowe wielofunkcyjne urządzenie multimedialne, które może być wykorzystane do wzbogacenia każdego rodzaju zajęć przedszkolnych, gier, zabaw i uroczystości. Stanowi również ważne narzędzie inspirujące nauczycieli przedszkolnych do poszukiwania atrakcyjnych metod pracy z dziećmi – mówi Aleksandra Dacyl, kierownik Wydziału Oświaty UMJ. – Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że multisensoryczność nowego urządzenia, aktywizującego wszystkie zmysły dzieci, rozbudza ich świadomość i kreatywność, ułatwia nawiązywanie pozytywnych relacji w grupie, dostarczając jej członkom wspólnych przeżyć i emocji – dodaje A.Dacyl.

tablice-1


Wraz z tablicami interaktywnymi do przedszkoli trafiły wartościowe programy edukacyjne do rozwoju mowy, nauki języka angielskiego, edukacji matematycznej i przyrodniczej, przygotowania dzieci do nauki czytania i pisania, zajęć logopedycznych, gier, tańców, zabaw ruchowych przy muzyce. Programy te zawierają mnóstwo dodatkowych materiałów dydaktycznych: animacji, instruktaży, ćwiczeń i zagadek umysłowych oraz elementów pobudzających koncentrację i motywację dzieci do nauki.

Zakup tablic sfinansowano z budżetów przedszkoli, ze środków wygospodarowanych w ramach dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Koszt tego sprzętu dla 9 przedszkoli wraz z projektorami, laptopami, oprogramowaniem i głośnikami wyniósł ogółem ponad 107 tys. zł. Dodatkowo programy edukacyjne kosztowały 35 tys. zł.

UMJ

50000 Pozostało znaków