Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Światowy Dzień Konsumenta

Ochrona konsumentów w Polsce15 marca obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta.

Informacja, wybór, bezpieczeństwo i reprezentacja. Tak brzmią cztery podstawowe prawa konsumenta, które w 1962 roku sformułował John. F. Kennedy .
15 marca obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta. Problematyka praw konsumenta została zauważona przez organizację Narodów Zjednoczonych. Przyjęli oni Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1985 r. tj. wytyczne w sprawie ochrony konsumentów.
Ochrona interesów konsumenta ma długą tradycję i sięga drugiej połowy XIX wieku. W 1891 r., w Nowym Jorku powstała pierwsza na świecie organizacja konsumencka o nazwie „Liga Konsumentów”


Ochrona konsumentów w Polsce


W Polsce ochrona konsumentów to jest zadanie wielu podmiotów administracji rządowej, samorządowej i organizacji pozarządowych, które wspólnie stanowią system rozwiązywania sporów konsumenckich.
Warto wiedzieć, że na szczeblu samorządowym problematyką ochrony praw konsumentów zajmują się powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów. Udzielają konsumentom bezpośrednich porad w sprawie zgłoszonego przez nich problemu i wskazują możliwości rozwiązań. Występują pisemne do przedsiębiorców z wnioskiem o ugodowe załatwienie spawy, organizują też spotkania edukacyjne. Pomoc można uzyskać również od pracowników Inspekcji Handlowej. Jej zadaniem jest rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą w przedmiocie umów sprzedaży towarów i świadczenia usług (branża turystyczna, deweloperska i inne).
Jeśli chcemy zasięgnąć pomocy w sprawach związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, to właściwym jest Urząd Komunikacji Elektronicznej.
Bardzo ważne by wiedzieć, że na samym szczycie ochrony konsumenckiej jest urząd centralny, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Udane zakupy, jak najmniej reklamacji, a przede wszystkim możliwość skorzystania z jak najwyższej jakości usług, te życzenia kierujemy do każdego konsumenta z okazji Światowego Dnia Konsumenta.
red.

50000 Pozostało znaków