Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030W piątek, 25 marca 2022 r., Starosta Jasielski Adam Pawluś wziął udział w spotkaniu przedstawicieli samorządów

zrzeszonych porozumieniem w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022 – 2030. Spotkanie odbyło się  w auli Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle.

Przedmiotem spotkania było:

- Prezentacja założeń dla celów i kierunków działań Strategii, które wynikają z diagnozy w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej oraz identyfikacji projektów możliwych do realizacji w ramach Strategii.
- Prezentacja założeń do systemu zarządzania Strategią.
- Prezentacja założeń dla modelu funkcjonalno – przestrzennego Strategii.

Starosta Jasielski Adam Pawluś podczas prezentacji założeń dla celów i kierunków Strategii   zgłosił ujęcie w Strategii Rozwoju Ponadlokalnego budowę zbiornika wodnego Kąty – Myscowa wraz ze zbiornikiem górnym na Łysej Górze i elektrownią szczytowo-pompową. Głównym zadaniem elektrowni będzie praca programowa polegająca na wytwarzaniu cennej energii szczytowej w okresach największego zapotrzebowania systemu oraz na odciążeniu systemu w okresach nadwyżek energii w dolinach obciążenia. Lokalizacja elektrowni jest szczególnie korzystna dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego ze względu na położenie w południowo – wschodnim rejonie Polski, bezpośrednio w pobliżu linii 400 kV, co zapewnia korzystne powiązanie z siecią najwyższych napięć KSE oraz umożliwia eksport energii szczytowej.  

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030

Starosta Jasielski zaznaczył również, że bardzo ważnym zadaniem dla naszych samorządów jest propagowanie Dorzecza Wisłoki jako jednego z priorytetowych obszarów dla rozwoju ponadlokalnego. Strategię Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022 – 2030 przygotowuje 35 jednostek samorządu terytorialnego tj. gminy powiatu jasielskiego powiat dębicki i mielecki oraz 22 gminy Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Warsztaty były prowadzone przez przedstawicieli firmy „Efficon” sp. z o.o. sp.k. z Wrocławia, która jest wykonawcą Strategii Rozwoju Ponadlokalnego.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

50000 Pozostało znaków