Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Są środki na finansowanie działalności gospodarczej

wsparcie finansowePowiatowy Urząd Pracy w Jaśle otrzymał duże środki na finansowanie działalności gospodarczej!

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle informuje o rozstrzygnięciu naboru ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt złożony przez PUP w Jaśle, którego wartość wynosi 4 718 083,38 zł otrzymał 100% dofinansowania. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 158 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Jaśle.
W ramach przedmiotowego projektu sfinansowane zostaną koszty podjęcia działalności gospodarczej dla 70 osób bezrobotnych oraz koszty wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla 88 osób bezrobotnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle zaprasza do współpracy i uczestnictwa w projekcie osoby bezrobotne, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończone 30 lat, oraz pracodawców i przedsiębiorców z terenu powiatu jasielskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu (ul. Rynek 18, pokój nr 115A, 116, 117 ) lub telefonicznie: 13 443 54 32, 13 443 54 64, 13 443 54 51.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

50000 Pozostało znaków