Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Stadion w Trzcinicy będzie przebudowany

Stadion w Trzcinicy będzie przebudowanyRadni powiatowi zdecydowali o przystąpieniu do przebudowy stadionu sportowego Zespołu Szkół w Trzcinicy wraz z rozbudową obiektów lekkoatletycznych. Zadanie to zostanie wpisane do „Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027”.

Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu w Jaśle (9 marca 2017 r.) radni zdecydowali o przystąpieniu do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa stadionu sportowego Zespołu Szkół w Trzcinicy wraz z rozbudową obiektów lekkoatletycznych”. Zadanie to zostanie wpisane do „Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027”. Na ten cel w budżecie na 2017 r. zabezpieczono kwotę 300 tys. zł, a na rok 2018 – 1 mln 63 tys. zł.
- Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, w ramach którego możliwa byłaby przebudowa stadionu sportowego przy Zespole Szkół w Trzcinicy. Maksymalny pułap dofinansowania wynosi do 70% wydatków kwalifikowanych zadania inwestycyjnego, dlatego uważam, że powiat powinien skorzystać z tej szansy i aplikować do ministerstwa po środki potrzebne na rozbudowę tego stadionu. Dodam, że obiekt ten znajduje się na terenie Zespołu Szkół w Trzcinicy, w której to od lat prowadzone są liceum i gimnazjum sportowe o profilu lekkoatletyka, a od września 2017 roku, rozpoczyna się nabór do Szkoły Mistrzostwa Sportowego o profilu lekkoatletyka, co dodatkowo podnosi szanse na uzyskanie maksymalnego dofinansowania – argumentował Starosta Jasielski Adam Pawluś.
W ramach projektu pn. „Przebudowa stadionu sportowego Zespołu Szkół w Trzcinicy wraz z rozbudową obiektów lekkoatletycznych” zaplanowano nie tylko budowę pełnowymiarowego, spełniającego standardy stadionu lekkoatletycznego wraz widownią i oświetleniem. Zostanie on również wyposażony w niezbędny sprzęt lekkoatletyczny.

Przebudowany stadion będzie posiadał:
- bieżnię okrętną 400 m z krawężnikiem wewnętrznym i liczbą 8 torów na prostej i 6 torów na okrężnej, wykonanych z nawierzchni syntetycznej, posiadającej certyfikat IAAF;
- rów z wodą do biegów z przeszkodami (z przeszkodą z regulowaną wysokością), wewnątrz bieżni;
- skocznię do skoku wzwyż z długością promienia rozbiegu 20 m;
- dwukierunkową skocznię do skoku o tyczce z rozbiegiem o długości 45 m;
- dwukierunkową skocznię do skoku w dal i trójskoku z rozbiegami dla skoku w dal i trójskoku, która jest usytuowana wewnątrz bieżni na płycie boiska;
- dwie rzutnie do pchnięcia kulą, z sektorem rzutów;
- rzutnie do rzutu dyskiem i rzutu młotem;
- dwie rzutnie do rzutu oszczepem, z rozbiegami usytuowanymi w zakolu stadionu.

Wartość projektu pn. „Przebudowa stadionu sportowego Zespołu Szkół w Trzcinicy wraz z rozbudową obiektów lekkoatletycznych” to 4 544 712,66 zł. Inwestycja ta zostanie zrealizowana, jeżeli uzyska dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Celem Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach którego ma być realizowana rozbudowa stadionu w Trzcinicy jest poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej w taki sposób, aby powstały obiekty przeznaczone zarówno na potrzeby treningu i realizacji zajęć wychowania fizycznego, jak również umożliwiające – w miarę możliwości – profesjonalne współzawodnictwo sportowe.
Resort zamierza tak skoordynować procesy inwestycyjnw w samorządach, aby na terenie każdej gminy był przynajmniej 1 obiekt lekkoatletyczny, natomiast na terenie powiatu przynajmniej 1 certyfikowany obiekt lekkoatletyczny (w siedzibie powiatu bądź w wiodącym ośrodku lekkoatletycznym zlokalizowanym poza siedzibą powiatu).
Powstałe w wyniku dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej obiekty będą miały charakter ogólnodostępny, a dostęp do nich będzie nieodpłatny.

50000 Pozostało znaków