Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Rodzina 500+ w Jaśle – dodatkowe informacje

rodzina 500 parasolW mieście Jaśle Program „Rodzina 500+” będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

W okresie od 1 do 29 kwietnia 2016r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane w Jaśle przy ul. Floriańskiej 8a w:

- Sekcji ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych (II piętro)
- Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle w sali konferencyjnej (parter)
w godzinach od 7:30 do 15:30

rodzina 500 logo
W każdy poniedziałek i czwartek w w/w okresie wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane w godzinach od 7:30 do 17:30.

Od 2 maja 2016r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane wyłącznie w Sekcji ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych przy ul. Floriańskiej 8a (II piętro).

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. 1 kwietnia 2016r. i kończy dnia 30 września 2017 r.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 m-cy, tj. od 1 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016r. wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016r. – jeżeli wnioskodawca spełniał warunki do jego przyznania. Natomiast jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016r. świadczenie zostanie przyznane od m-ca złożenia wniosku bez wyrównania za minione m-ce.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w wersji papierowej oraz drogą elektroniczną za pomocą:
Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl)
bankowości elektronicznej
Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)
ePUAP

Dodatkowe informacje oraz wniosek znajdują się na stronie internetowej jasielskiego MOPS-u pod linkiem:

http://www.mopsjaslo.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=462&cntnt01returnid=28

MOPS Jasło

50000 Pozostało znaków