Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Odbiór odpadów zielonych, odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w 2016 roku

Odbiór odpadów zielonych, odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w 2016 rokuWydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Jaśle informuje, że od kwietnia br. rozpocznie się odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Odpady odbierane będą z poszczególnych osiedli zgodnie z harmonogramem. Odbierane będą odpady typu lodówki, telewizory, sprzęt AGD, RTV, komputery, meble, łóżka, itp. Odpady te należy wystawić przed posesję w dniu odbioru do godziny 8.00.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych Mieszkańcy mogą również oddawać przez cały rok w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów położonego w Jaśle przy ul. Żniwnej (teren zamkniętego składowiska odpadów) oraz w punkcie EKO-MAST-u położonego w Jaśle, przy ul. Lwowskiej 4. Ponadto pamiętajmy również, że zużyty sprzęt pochodzący z naszych gospodarstw domowych można nieodpłatnie oddać w punkcie sprzedaży, o ile ten zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt przez kupowany.

Przypominamy także, że od marca ruszył odbiór odpadów zielonych (liście, trawa, drobne gałęzie z przycinki drzew i krzewów, resztki roślinne, itp.) pochodzących z pielęgnacji przydomowych ogródków nieruchomości zamieszkałych. Odpady zielone odbierane są zgodnie z harmonogramem od marca do listopada. Odpady typu liście i drobne resztki roślinne należy gromadzić w workach takich jak na odpady niesegregowane. Natomiast gałęzie w celu umożliwienia ich załadunku należy powiązać w pęki. Odpady zielone należy wystawić przed posesję w dniu odbioru do godziny 8.00. Worki na odpady zielone zapewnia właściciel nieruchomości.
Szczegółowe informacje na temat zbiórki odpadów zielonych i wielkogabarytowych można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Jaśle przy ul. Sokoła 8 lub pod nr telefonu 134486380.
Harmonogramy odbioru odpadów zielonych i odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego są dostępne w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Sokoła 8 oraz na stronie internetowej Miasta Jasła pod adresem:  http://www.jaslo.pl/pl/page/harmonogramy-odbioru-odpadów-2016
Ponadto przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015, poz. 1688), kto:
- umieszcza zużyty sprzęt łącznie z innymi odpadami podlega karze grzywny – art. 95 ww. ustawy;
- prowadzi demontaż zużytego sprzętu lub przygotowuje do ponownego użycia zużyty sprzęt oraz odpady powstałe po demontażu zużytego sprzętu poza zakładem przetwarzania podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 500 000 zł – art. 91 ww. ustawy.

50000 Pozostało znaków