Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Remont kapliczki przy skrzyżowaniu ulicy Jagiełły i Bednarskiej

Remont kapliczki przy skrzyżowaniu ulicy Jagiełły i BednarskiejW ostatnich dniach sierpnia rozpoczęły się prace konserwatorskie przy kapliczce przydrożnej u zbiegu ulic: Bednarskiej, Jagiełły i PCK.

Istnienie tego obiektu potwierdzają źródła z 1654 r. Pierwotnie była to kapliczka drewniana, na przełomie XVIII/XIX w. została zastąpiona obiektem murowanym. Kapliczka usytuowana była w obrębie obwałowań miejskich. Być może stanowiła część dawnej Bramy Bieckiej, zamykającej dostęp do miasta z kierunku Biecza. Niektórzy dopatrują się związków kapliczki z funkcjonującym w tym miejscu szpitalem karmelickim.

Zgromadzenie to wywarło istotny wpływ na historię i architekturę Jasła od początku XV w. do roku 1895. Wówczas to, po pożarze kościoła karmelitów, władze austriackie dokonały kasaty zgromadzenia. Działania te związane były z tzw. reformą józefińską, która doprowadziła do likwidacji zgromadzeń kontemplacyjnych na obszarze monarchii habsburskiej.

img 0011

Integralną częścią kapliczki jest figura Matki Boskiej, otaczana czcią przez pokolenia mieszkańców Jasła. Jest to kamienna rzeźba Maryi z Dzieciątkiem, stojącej boso na kuli ziemskiej oplatanej przez węża. Postać okrywa błękitny płaszcz, spięty pod szyją i opadający stożkowo ku dołowi. Suknia ozdobiona jest ornamentem geometrycznym i roślinnym w układzie pionowym. Na lewej wysuniętej ręce Maryi siedzi Dzieciątko z kulą ziemską i berłem. W prawej ręce Maryja dzierży berło. Głowę Maryi i Dzieciątka zdobią ażurowe korony. Rzeźba została datowana na I połowę XVII w., a korony i berła na wiek XVIII.

Na czas remontu kapliczki i muru oporowego figura Matki Boskiej została zdeponowana w Muzeum Regionalnym w Jaśle. Wszyscy czciciele Matki Boskiej i miłośnicy historii miasta Jasła mogą ją podziwiać na ekspozycji sakralnej w godzinach pracy muzeum w Jaśle.

Muzeum Regionalne w Jaśle

50000 Pozostało znaków