Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Publiczny transport zbiorowy

urzadRada Miejska Jasła przyjęła uchwały w sprawie utworzenia Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim oraz przyjęcia jego statutu. Do zadań Związku będzie należało organizowanie publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu i gmin wchodzących w jego skład.

W związku z tym, że od 1 stycznia 2018 roku na każdej jednostce samorządu terytorialnego będzie ciążył obowiązek zapewnienia publicznego transportu, wszystkie gminy powiatu jasielskiego oraz Powiat Jasielski podjęły współpracę w celu utworzenia Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim. W jego skład wchodzi 11 członków: Powiat Jasielski, Miasto Jasło, Kołaczyce oraz gminy Brzyska, Dębowiec, Jasło, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn i Tarnowiec.

 

Wojewoda Podkarpacki pozytywnie uzgodnił projekt statutu Związku 16 sierpnia 2016 r., natomiast przyjęcie statutu planowane jest na najbliższych sesjach rad poszczególnych członków. Związek będzie mógł być zarejestrowany i rozpocząć swoją działalność dopiero po przyjęciu statutu przez wszystkich członków.

 

Po utworzeniu Związku kompetencje w zakresie transportu zbiorowego zostaną przeniesione właśnie na niego. Związek będzie musiał uchwalić plan transportowy, w którym m.in. określone zostaną trasy objęte transportem publicznym.

UMJ

50000 Pozostało znaków