Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Posprzątaj po swoim pupilu ! To gwarancja zdrowia dla Ciebie i Twoich dzieci

IS posprzataj3

Pod takim hasłem Urząd Miasta w Jaśle od 2008 r. prowadzi akcję mającą na celu względy estetyczne i sanitarne.

W ramach akcji zakupiono jednorazowe zestawy sanitarne do zbierania odchodów, które są wydawane nieodpłatnie wszystkim właścicielom psów z terenu miasta Jasła po wniesieniu opłaty od jego posiadania.

Pakiety można otrzymać w Urzędzie Miasta w Jaśle Rynek 12, w punkcie informacyjnym, w pokoju 306 i 209 UMJ oraz w Straży Miejskiej Jasło, ul. PCK 2a. Pakiety sanitarne za odpłatnością można nabyć również w sklepach zoologicznych.

Odchody zwierzęce stanowią niebezpieczeństwo zachorowań człowieka na choroby odzwierzęce, a także wtórne zakażenie zwierząt. Najbardziej zagrożone są małe dzieci, dla których zabawa w skażonej piaskownicy czy na trawniku może być przyczyną m.in. uszkodzenia nerek, wątroby a nawet utraty wzroku.

IS pies

Przypominamy, że zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Jasło” właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usuwania pozostawionych nieczystości na wszystkich terenach użyteczności publicznej. Regulamin dopuszcza wyrzucanie zebranych nieczystości do koszy ulicznych pod warunkiem, że są one umieszczone w worku foliowym lub papierowym.

Zachęcamy wszystkich właścicieli czworonogów do sprzątania pozostawionych nieczystości. Dajemy w ten sposób wyraz odpowiedzialności za swoich podopiecznych i za wygląd naszego miasta.

UMJ

50000 Pozostało znaków