Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Pogoda sprzyja pracom inwestycyjnym i remontowym

Pogoda sprzyja pracom inwestycyjnym i remontowym W mieście trwają prace remontowe ulic i chodników. Łączna wartość prac, które były prowadzone lub zakończyły się w ostatnich miesiącach to ponad 5,6 mln złotych. Najważniejszą inwestycją była rozbudowa ul. Kolejowej w Jaśle.

 

Kolejowa nie do poznania
Prace przy rozbudowie ul. Kolejowej prowadzone były od maja do listopada br., a ich wartość wyniosła ponad 4,5 mln złotych, przy blisko 2 mln zł dofinansowania z budżetu państwa. Poszerzona do sześciu metrów jezdnia biegnie w większości w nowym miejscu. W wyniku przebudowy powstały dwa skrzyżowania z drogami miejskimi (ulica Reja i Prusa), powstały zjazdy do posesji prywatnych, a także wybudowano łącznik (wraz z chodnikiem) z ulicą Sienkiewicza. W ramach prac powstały także dwa place manewrowe, jeden z nich znajduje się na końcu nieprzelotowej ulicy Sienkiewicza.

Z ul. Grunwaldzkiej na ul. Kolejową można wjechać poprzez przebudowane skrzyżowanie, zabezpieczone nowo wybudowanym murem oporowym (długość 71 m). Przy ul. Kolejowej powstał także prawostronny chodnik, nowe oświetlenie, przebudowana została sieć elektryczna, gazowa, wodociągowa i teletechniczna. Jednym z najważniejszych elementów zadania było wykonanie nowego systemu odprowadzającego wody opadowe. Wykonawcą robót było: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o. w Jaśle.

kolejowa 1

Na terenach inwestycyjnych
W tym miesiącu zakończono również prace przy realizacji zadania „Budowa drogi KDZ3 wraz ze skrzyżowaniem i zjazdami – cz.1”. Droga ta łączy się z odcinkiem drogi KDL1, zakończonym we wrześniu 2014 roku, a następnie z ul. Fabryczną. Wartość robót wyniosła 692 tys. zł. Dodatkowo trwają prace przy wykonaniu projektu budowy odcinka drogi 5KDZ w strefie przemysłowej Warzyce między ul. Produkcyjną a KDZ3 (98 tys. zł).

Remonty, oświetlenie

W grudniu zakończyły się roboty instalacyjne i towarzyszące w Domu Osiedlowym przy ul. Św. Jana z Dukli (93,6 tys. zł) oraz prace przy wykonaniu oświetlenia ulic: Witosa i Gołębiej (78 tys. zł) i oświetlenia ulicy Na Kotlinę (53 tys. zł). Poza tym odebrano również prace przy wykonaniu odwodnienia ulicy Jagodowej (16,5 tys. zł), a w parku linowym na osiedlu Gądki urządzono plac zabaw (30 tys. zł).

50000 Pozostało znaków