Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Partnerstwo na rzecz rozwoju południowej części województwa podkarpackiego

Partnerstwo

Rada Miejska Jasła wyraziła zgodę na realizację projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju południowej części województwa podkarpackiego”, którego liderem jest Gmina Krosno, a partnerami: Gmina Miasto Jasło, Gmina Miejska Sanok, Powiat Krośnieński, Powiat Jasielski i Powiat Sanocki.

Szacunkowa wartość projektu to 2 miliony złotych, z czego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014, wyniesie 85 procent kosztów. Koszt jaki poniesie Miasto Jasło wynosi 60 tys. zł: po 30 tys. zł w latach 2014 i 2015.
Zakres projektu obejmuje m.in. opracowanie: zintegrowanej strategii rozwoju powiatu jasielskiego, krośnieńskiego i sanockiego, koncepcji poprawy dostępności komunikacyjnej tego obszaru oraz koncepcji rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych na obszarze objętym projektem.

partnerstwo zaj


Podjęcie uchwały stanowi kolejny krok (po realizacji projektu „Jasielska Strefa Usług Publicznych”) w przygotowaniu Miasta Jasła do pozyskiwania środków z nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020. Realizacja projektu umożliwi opracowanie dokumentów, które w istotny sposób zwiększą możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój Jasła. Wspólna z Krosnem i Sanokiem realizacja projektu wzmocni i poszerzy zakres działań prowadzonych w ramach Podkarpackiego Trójmiasta – Jasła, Krosna i Sanoka. Dotychczas współpraca obejmowała głównie inicjatywy kulturalne i promocyjne. Planowane w ramach projektu dokumenty, w tym opracowanie zintegrowanej strategii rozwoju, stanowić będą podstawę współpracy gospodarczej i inwestycyjnej. Projekt „Partnerstwo na rzecz rozwoju południowej części województwa podkarpackiego” będzie realizowany pod warunkiem uzyskania dofinansowania z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG oraz budżetu państwa, w wysokości 85 procent wartości całego projektu.

UMJ

50000 Pozostało znaków