Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Odbiór odpadów zielonych

kWydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta w Jaśle informuje, że od 23 czerwca br. na terenie naszego miasta rozpocznie się zbiórka odpadów zielonych typu: trawa, liście, drobne gałęzie z przycinki drzew i krzewów oraz resztki roślinne, itp. pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i przydomowych ogródków nieruchomości zamieszkałych.

Odpady zielone z zabudowy jednorodzinnej będą odbierane od 23 czerwca br. do końca listopada br. co drugi poniedziałek zgodnie z harmonogramem odbiorów odpadów zielonych. Odpady typu: skoszona trawa, liście i drobne resztki roślinne należy gromadzić w workach takich jak na niesegregowane odpady komunalne. Natomiast gałęzie w celu umożliwienia ich załadunku należy wiązać w pęki. Odpady zielone należy wystawiać przed posesję w dniu ich odbioru do godziny 8:00. Worki na odpady zielone zapewnia właściciel nieruchomości.

Harmonogram-zielone-2014

Szczegółowe informacje na temat zbiórki odpadów zielonych można uzyskać w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta w Jaśle przy ul. Sokoła 8, tel. 134486380 lub na stronie internetowej Miasta Jasła www.jaslo.pl w zakładce „System gospodarowania odpadami”.

50000 Pozostało znaków