Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Nowy Styl podjął decyzję o wycofaniu się z rynku rosyjskiego.

Nowy Styl podjął decyzję o wycofaniu się z rynku rosyjskiego.Firma Nowy Styl solidarna z Ukrainą

Jesteśmy przeciwni nieuzasadnionej niczym agresji i aktom przemocy, które mają miejsce w Ukrainie. Nasze myśli i działania kierujemy dziś za wschodnią granicę. Pierwszą troską są nasi pracownicy z ukraińską narodowością – zarówno pracujący w Polsce, jak i w naszych partnerskich fabrykach w Charkowie. W tym trudnym czasie, otaczamy ich szczególną opieką.

Fundusz pomocy Ukrainie
Nowy Styl tworzy fundusz pomocy ukraińskim pracownikom i ich rodzinom. Na bieżąco dopasowywać będziemy dalsze działania i ich skalę do potrzeb i rozwoju sytuacji.

Wycofanie się Nowego Stylu z rosyjskiego rynku
Nowy Styl stoi po stronie obywateli Ukrainy oraz wszystkich osób, które na całym świecie apelują o natychmiastowe zakończenie bezprawnego i przerażającego ataku na Ukrainę i wolność jej mieszkańców. Z tego powodu Nowy Styl podjął decyzję o wycofaniu się z rynku rosyjskiego. Wierzymy, że to jedyna słuszna dzisiaj decyzja, która dołoży się do masowego głosu społeczności międzynarodowej apelującej o jak najszybsze zaprzestanie działań wojennych.

Dziękujemy każdemu, kto włączył się w pomoc dla Ukrainy i zachęcamy do dalszego wsparcia. To czas mobilizacji i solidarności. Każda inicjatywa i wysiłek mają dzisiaj ogromne znaczenie.

Nowy Styl

fot. Nowy Styl 

50000 Pozostało znaków